it-swarm-eu.dev

Je možné spustit ssh-copy-id na jiném portu než 22?

Mám server s SSH spuštěný na nestandardním portu. Místo 22 běží na 8129. K přihlášení používám:

ssh -p 8129 hostname

Nyní, kdykoli potřebuji nastavit klíč pro přihlášení bez hesla, musím veřejný klíč zkopírovat a přidat jej do autorizovaných klíčů ručně. Zjistil jsem, že příkaz ssh-copy-id lze použít ke zjednodušení tohoto procesu, ale zdá se, že nemá možnost specifikovat port serveru ssh.

Existuje nějaký způsob, jak říct ssh-copy-id k použití portu 8129, nebo bych měl na tento příkaz prostě zapomenout a zkopírovat/vložit ručně jako předtím?

100
Milan Babuškov
$ ssh-copy-id "-p 8129 [email protected]"

Zdroj:http://it-ride.blogspot.com/2009/11/use -ssh-copy-id-on-different-port.html

POZNÁMKA: Port musí být před uživatelem @ Host, jinak se to nevyřeší

115
Jsan

ssh-copy-id nepřijímá žádné argumenty, které by mohl předat podkladovému příkazu ssh, ale můžete nakonfigurovat alias v ~/.ssh/config .

Host myhost
HostName hostname
Port 8129

Poté spusťte ssh-copy-id myhost.

Od openssh-client_6.2 nyní existuje příznak vyhrazeného portu pro příkaz umožňující tuto syntaxi:

ssh-copy-id -p 8129 [email protected]

Přidala také podporu pro přidání dalších voleb ssh s příznakem -o.

Zde je manuální stránka Ubuntu pro příslušnou verzi, představená v 13.04: http://manpages.ubuntu.com/manpages/saucy/man1/ssh-copy-id.1.html

19
Colt McCormack

Rychlý pohled na zdroj naznačuje, že ssh-copy-id Zdá se, že nemá žádnou funkci, která by to umožňovala. Místo toho však můžete udělat něco jako následující:

ssh -p8129 [email protected] 'cat >> ~/.ssh/authorized_keys' < ~/.ssh/id_*.pub
11
Chris Down

Toto funguje (od zde ):

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub '-p 221 [email protected]'
7
DJR

Na kopii jsem vždy použil scp:

scp -P 8129 ~/.ssh/id_*.pub [email protected]:
ssh -p 8129 [email protected] 'cat id_*.pub >> ~/.ssh/authorized_keys'

I když musím říct, budu pravděpodobně používat jiné metody (jeden řádek/připojení), pokud si je v budoucnu pamatuji. Ale to je další možnost pro vás.

5
Kevin

Na CentOS7 je jen:

 ssh-copy-id "-p 1234" [email protected]

Dejte pozor, abyste do uvozovek nevkládali uživatele @ Host nebo se v této distribuci zobrazí následující chyba:

/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: Bad port ' 1234 [email protected]'
2
Max Cuttins

U mého makra to fungovalo.

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub -p <port> [email protected]
0
Jin Kwon

Používám tento příkaz:

ssh-copy-id ssh://[email protected]_addr:port

Příklad:

ssh-copy-id ssh://[email protected]:23

0
Carlos