it-swarm-eu.dev

Jak mohu přidat klíč SSH v aplikaci gitlab?

Jak vypadá můj řídicí panel:

 enter image description here

Nejste si jisti, kam přidat SSH klíč. Má někdo nápad?

7
a53-416
 1. Musíte se přihlásit. Zelené tlačítko vpravo nahoře. 
 2. V levém menu klikněte na položku Nastavení profilu. 
 3. Klepněte na klávesy SSH a postupujte podle pokynů na stránce.
8
Oli

Stačí následovat oficiální průvodce Vytvořit a Přidat SSH klíče .

2
Felipe Cabargas

Přejít https://gitlab.com/profile/keys .

Pokud jste novým uživatelem, zobrazí se v horní části stránky projektu banner.

Nebudete moci vytáhnout nebo stisknout kód projektu přes SSH, dokud do svého profilu nepřidáte Klíč SSH

Toto upozornění však můžete odmítnout.

1

Za prvé, musíte udělat otevřený terminál po tomto typu 

  mkdir -p ~/.ssh
  echo public_key_string >> ~/.ssh/authorized_keys
  chmod -R go= ~/.ssh
  chown -R shabeer:shabeer ~/.ssh
  ssh-keygen or ssh-keygen -t ed25519 -C "[email protected]"
  xclip -sel clip < ~/.ssh/id_ed25519.pub
  ~/.ssh/gitlab_rsa.pub

v této době můžete vidět klíč a zkopírovat jej, poté přejděte do nastavení Gitlab a vybrali klíče SSH, můžete vidět, že je třeba přidat tento zkopírovaný klíč

0
Shabeer Sha