it-swarm-eu.dev

Jak kopírovat soubory z jednoho počítače do druhého pomocí ssh

Používám Linux (centos), už jsem se připojil k jinému systému pomocí ssh. Nyní se ptám, jak mohu kopírovat soubory z jednoho systému do druhého?

Předpokládejme, že v mém prostředí mám dva systémy jako System A a System B. Používám System A stroj a některé další pomocí System B stroj.

Jak mohu zkopírovat soubor z System B to System A? A zkopírujte soubor z System A to System B?

767
user3021349

Syntax:

scp <source> <destination>

Kopírování souboru z B do A při přihlášení do B:

scp /path/to/file [email protected]:/path/to/destination

Kopírování souboru z B do A při přihlášení do A:

scp [email protected]:/path/to/file /path/to/destination
1107
DopeGhoti

V případě, že potřebujete alternativní přístup.

Nainstalujte sshfs. pokud používáte Ubuntu/Debian:

Sudo apt-get install sshfs

nebo, pokud používáte centos/rhel:

Sudo yum install Fuse-sshfs

nebo v systému MacOS

brew install sshfs

Vytvořte prázdný dir

mkdir /home/user/testdir

„propojte“ nebo „připojte“ dva adresáře

sshfs [email protected]:/remote/dir /home/user/testdir

"unlink" dirs

fusermount -u /home/user/testdir

Na BSD a MacOS odpojte souborový systém:

umount mountpoint

nebo

diskutil unmount mountpoint

Více viz zde linuxjournal.comlibfuse/sshfs

120
Ruban Savvy

Někdy musíte mít chuť s dehtem:

tar -C / -cf - \
  opt/widget etc/widget etc/cron.d/widget etc/init.d/widget \
  --exclude=opt/widget/local.conf | 
  ssh otherhost tar -C / -xvf -
50
Dan Garthwaite

Pokud chcete zachovat synchronizaci souborů na obou systémech, podívejte se na program rsync:

(viz kurz zde)

23
Kiffin