it-swarm-eu.dev

Jak mohu potvrdit databázi Oracle a jakou verzi používá SQL?

Stavím instalátor pro aplikaci. Uživatel si vybere zdroj dat, který nakonfiguroval, a jmenuje jaký typ databáze je. Chci potvrdit, že typ databáze je skutečně Oracle, a pokud je to možné, jakou verzi systému Oracle provozují, posílá příkaz SQL do zdroje dat.

155
modius

Spustit tento SQL:

select * from v$version;

A dostanete výsledek jako: 

BANNER
----------------------------------------------------------------
Oracle Database 10g Release 10.2.0.3.0 - 64bit Production
PL/SQL Release 10.2.0.3.0 - Production
CORE  10.2.0.3.0   Production
TNS for Solaris: Version 10.2.0.3.0 - Production
NLSRTL Version 10.2.0.3.0 - Production
271
Tony Andrews

Dvě metody:

select * from v$version;

dá vám:

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.6.0 - 64bit Production
PL/SQL Release 11.1.0.6.0 - Production
CORE 11.1.0.6.0 Production
TNS for Solaris: Version 11.1.0.6.0 - Production
NLSRTL Version 11.1.0.6.0 - Production

NEBO Identifikace vydání Oracle Database Software :

select * from product_component_version;

dá vám:

PRODUCT VERSION STATUS
NLSRTL 11.1.0.6.0 Production
Oracle Database 11g Enterprise Edition 11.1.0.6.0 64bit Production
PL/SQL 11.1.0.6.0 Production
TNS for Solaris:  11.1.0.6.0 Production
46
Lawrence
SQL> SELECT version FROM v$instance;
VERSION
-----------------
11.2.0.3.0
29
Ugur

Můžete použít

SELECT * FROM v$version;

nebo

SET SERVEROUTPUT ON
EXEC dbms_output.put_line( dbms_db_version.version );

pokud nechcete analyzovat výstup verze v $.

7
Peter Lang

Pokud je vaše instance vypnuta, naleznete informace o verzi v souboru alert.log

Nebo další surová cesta je podívat se do binárního systému Oracle, pokud je DB v hostitelském systému Linux, zkuste řetězce na binární databázi Oracle.

strings -a $Oracle_HOME/bin/Oracle |grep RDBMS | grep RELEASE
3
user3362908

Pro Oracle:

Select * from v$version;

Pro použití SQL serveru:

Select @@VERSION as Version

a pro používání MySQL:

Show variables LIKE "%version%";
1
Jack

Pro získání verze Číslo Oracle můžeme použít níže uvedené metody.

Metoda č. 1

set serveroutput on;
BEGIN 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(DBMS_DB_VERSION.VERSION || '.' || DBMS_DB_VERSION.RELEASE); 
END;

Metoda č. 2

SQL> select *
 2 from v$version;
0
Lova Chittumuri

Následující příkaz SQL:

select edition,version from v$instance

vrátí:

 • edice databáze např. "XE"
 • verze databáze např. "12.1.0.2.0"

(volba práva na zobrazení instance v $ je samozřejmě nutná)

0
Pancho