it-swarm-eu.dev

Tabulka se nevytváří ve schématu dbo

Při vytváření tabulek v SSMS jsem si uvědomil, že pokud provedete následující příkaz:

CREATE TABLE [tableName];

tabulka bude vytvořena pod vlastním schématem (a nikoli dbo). Chcete-li jej vytvořit ve schématu dbo, musíte to výslovně vyslovit takto:

CREATE TABLE [dbo].[tableName];

Ví někdo o způsobu (např. Nastavení pro celý server), takže při vytváření tabulky není nutné specifikovat část [dbo]?

17
Chinesinho

Schéma, které bude použito při vynechání schématu, bude výchozím schématem uživatele databáze. Proto, aby schéma dbo mělo vytvořenou tabulku bez určení, musíte nastavit výchozí schéma tohoto uživatele databáze na dbo.

Nastavení pro celý server? Nemyslím si to. Můžete však napsat dotaz a převést všechny uživatele databáze v konkrétní databázi na jejich výchozí schéma změněné na dbo, pokud si vyberete.

9
Thomas Stringer

Možná to může pomoci

USE [YourDBName]
GO
ALTER USER [YourUserName] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo]
GO
8
LazyProgrammer