it-swarm-eu.dev

Rozdíl mezi vlastněnými schématy a členstvím v roli pro Microsoft SQL Server

Existují rozdíly mezi Owned Schemas a Role Members?

Z mého porozumění, Role Members jsou povinné - uživatel musí mít alespoň jedno ze zaškrtávacích políček pod Role Members kontrolovány.

Owned Schemas není povinné. Opravdu mě zajímá, proč je třeba mít Owned Schemas tam.

enter image description here

25
Jack

Jablka a pomeranče. Role jsou role a schémata jsou schémata. Skutečnost, že existuje role zvaná db_accessadmin a také schéma s názvem db_accessadmin neznamená, že role je schéma, ani že schéma je role. Role jsou bezpečnostní členské kontejnery, hlavní je členem role. Schémata obsahují objekty vázané na databázové schéma a jsou vlastněny příkazcem. Když vytvoříte nového uživatele, můžete si zvolit jeho výchozí schéma, přidat ho k určitým rolím a udělit mu vlastnictví schémat. Ačkoli jsou akce oddělené, návrháři tohoto dialogu mají pocit, že jsou nějakým způsobem příbuzní, aby si zasloužili vše, co UX nemovitost (že je diskutabilní, ale úplně jiné téma).

17
Remus Rusanu