it-swarm-eu.dev

Případ CASE s IS NULL a NOT NULL

Existuje lepší způsob, jak napsat níže uvedené řádky v serveru SQL Server 2005?

CASE
WHEN (ID IS NULL)
   THEN 'YES'
WHEN (ID IS NOT NULL)
   THEN 'NO'
END AS ID_Value,
12
Tripz

Zkoušel jsi:

CASE WHEN (ID IS NULL) THEN 'YES' ELSE 'NO' END AS ID_Value,

Mám přístup pouze do roku 2008, ale doufám, že tato syntaxe bude fungovat i v roce 2005 (vypadá jako něco, co by bylo součástí původní definice CASE).

16
Jay