it-swarm-eu.dev

Přidat výchozí do existujícího sloupce

Jak mohu na serveru Microsoft SQL přidat/změnit výchozí sloupec tabulky pomocí T-SQL?

12
Russell Steen
ALTER TABLE yourTable ADD  CONSTRAINT constraintName  
   DEFAULT ('XYZ') FOR [YourColumn]

Chcete-li změnit výchozí, zrušte omezení a znovu jej přidejte s novou hodnotou:

ALTER TABLE yourTable
DROP CONSTRAINT constraintName

ALTER TABLE yourTable ADD  CONSTRAINT constraintName  
   DEFAULT ('ABC') FOR [YourColumn]
16
SqlACID