it-swarm-eu.dev

Nelze udělit, odepřít nebo zrušit oprávnění sa, dbo, vlastníka entity, information_schema, sys nebo sebe

Setkávám se s následující chybou:

Cannot grant, deny, or revoke permissions to sa, dbo, entity owner, information_schema, sys, or yourself.

když jsem zkoušel tyto příkazy

USE ASPState
GO

GRANT EXECUTE ON CreateTempTables TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON DeleteExpiredSessions TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON GetMajorVersion TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON GetHashCode TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempGetAppID TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempGetStateItem TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempGetStateItem2 TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempGetStateItem3 TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempGetStateItemExclusive TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempGetStateItemExclusive2 TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempGetStateItemExclusive3 TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempGetVersion TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempInsertStateItemLong TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempInsertStateItemShort TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempInsertUninitializedItem TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempReleaseStateItemExclusive TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempRemoveStateItem TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempResetTimeout TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempUpdateStateItemLong TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempUpdateStateItemLongNullShort TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempUpdateStateItemShort TO [R2Server\AAOUser]
GO
GRANT EXECUTE ON TempUpdateStateItemShortNullLong TO [R2Server\AAOUser]
GO

Jak tedy vím, jaký typ oprávnění má můj účet R2Server\AAOUser mít pro databázi ASPState? a jaké jsou způsoby, jak chybu vyřešit (abych mohl tato oprávnění udělit svému účtu)?

8
Jack

Podle komentářů, pokud již jste vlastníkem db této databáze, nemusíte udělovat žádné oprávnění pro db.

Nyní můžete zjistit, jaká konkrétní oprávnění máte, můžete použít následující dotazy:

 • najděte oprávnění pro konkrétní db:

  USE AdventureWorks2008R2;
  SELECT * FROM fn_my_permissions (NULL, 'DATABASE');
  GO
  
 • najděte oprávnění na všech serverech:

  SELECT * FROM fn_my_permissions(NULL, 'SERVER');
  GO
  

Další informace najdete zde: Zjistěte přihlášení k serveru SQL a související role server , na fóru MSDN.

7
Marian