it-swarm-eu.dev

Nalezení poslední aktualizace tabulky

Dotaz:

SELECT 
  name AS TableName, 
  create_date AS CreatedDate, 
  modify_date as ModifyDate 
FROM sys.tables 
order by ModifyDate;

... řekne mi, kdy byla tabulka naposledy vytvořena a upravena (z pohledu DDL). Chci ale vědět, kdy byla skutečná data naposledy vložena nebo odstraněna z tabulky. Je to možné získat na serveru SQL?

18
dublintech

Možná se vám podaří získat nápad

SELECT last_user_update
FROM  sys.dm_db_index_usage_stats us
    JOIN sys.tables t
     ON t.object_id = us.object_id
WHERE database_id = db_id()
    AND t.object_id = object_id('dbo.YourTable') 

ale data po restartování služby přetrvávají a nemusí být pro vaše požadavky přesné (např. běží DELETE FROM T WHERE 1=0 aktualizuje čas, i když ve skutečnosti nebyly odstraněny žádné řádky)

24
Martin Smith