it-swarm-eu.dev

Jak získat součet (celkem) sloupce v sadě výsledků dotazu

Existuje způsob, jak mohu získat součet sloupce v mém výsledku dotazu nastaveném pouhým kliknutím na sloupec (něco jako v Excelu), takže nemusím kopírovat a vkládat sloupec do Excelu, abych viděl celkový součet součet všech hodnot ve sloupci?

Používám SQL Server 2008.

7
Juan Velez

Pomocí klauzule OVER upravte rozsah SUMA in dotazu. Není potřeba GROUP BY

SELECT
    MyColumn, OtherColumn,
    SUM(MyColumn) OVER () AS SumTotal
FROM
    ...

Jinak SSMS není výpočtový nástroj: zobrazuje výsledky dotazu, takže je přidejte do svého dotazu ...

23
gbn

Můžeš použít GROUP BY a SUM konkrétní hodnoty sloupce.

SELECT EmployeeName, SUM(Salary)
  FROM YourTable
  GROUP BY EmployeeName
1
TechnicalKalsa