it-swarm-eu.dev

Jak provést podmíněné uspořádání pro dva nebo více sloupců

V MS SQL Server 2005 píšu jeden dotaz s podmíněným tříděním a mým problémem je, že nevím, jak mohu třídit podmíněně pomocí dvou sloupců?

Pokud jsem napsal kód, jako je tento, funguje to normálně

select
  *
from 
  table
order by 
  case @pkr 
      when 'kol' then kol
      when 'nci' then nci
  end

Nevím, jak provést podmíněné objednání pro dva nebo více sloupců

select
  *
from 
  table
order by 
  case @pkr
    when 'KOL-NCI' then kol,nci
    when 'kol-MPCI' then kol,mpci
  end

Existuje nápad vytvořit dynamickou TSQL a použít sp_executesql ale stále hledám lepší nápad?

10
adopilot

Přiznávám, že jsem to nikdy předtím neudělal, takže došlo k trochu poškrábání hlavy. Jednoduchá ukázková tabulka, která demonstruje:

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[MyTable]') AND type in (N'U'))
  DROP TABLE [dbo].[MyTable]
GO

CREATE TABLE dbo.MyTable
(
  col1 INT
  , col2 CHAR(1)
)
GO

INSERT dbo.MyTable (col1, col2) VALUES (1, 'A')
INSERT dbo.MyTable (col1, col2) VALUES (1, 'B')
INSERT dbo.MyTable (col1, col2) VALUES (1, 'C')
INSERT dbo.MyTable (col1, col2) VALUES (2, 'A')
INSERT dbo.MyTable (col1, col2) VALUES (2, 'B')
INSERT dbo.MyTable (col1, col2) VALUES (2, 'C')
INSERT dbo.MyTable (col1, col2) VALUES (3, 'A')
INSERT dbo.MyTable (col1, col2) VALUES (3, 'B')
INSERT dbo.MyTable (col1, col2) VALUES (3, 'C')

Pomocí parametru @SortStyle k rozlišení objednávek řazení se @SortStyle = 1 třídí podle col1 ASC, col2 DESC a @ SortStyle = 2 seřadit podle col2 DESC, col1 ASC.

DECLARE @SortStyle INT
SET @SortStyle = 1

SELECT
  col1
  , col2
FROM
  dbo.MyTable
ORDER BY
  CASE
    WHEN @SortStyle = 1 THEN col1
  END ASC,
  CASE
    WHEN @SortStyle = 1 THEN col2
  END DESC,
  CASE
    WHEN @SortStyle = 2 THEN col2
  END DESC,
  CASE
    WHEN @SortStyle = 2 THEN col1
  END ASC

SET @SortStyle = 2

SELECT
  col1
  , col2
FROM
  dbo.MyTable
ORDER BY
  CASE
    WHEN @SortStyle = 1 THEN col1
  END ASC,
  CASE
    WHEN @SortStyle = 1 THEN col2
  END DESC,
  CASE
    WHEN @SortStyle = 2 THEN col2
  END DESC,
  CASE
    WHEN @SortStyle = 2 THEN col1
  END ASC

Jak se OBJEDNÁVÁTE parametrem pokrývá jednodušší případ třídění podle 1 sloupce.

12
Mark Storey-Smith

Za předpokladu, že máte více případů (přidal jsem jeden) a všechny typy jsou kompatibilní,

order by 
  case @pkr
    when 'KOL-NCI' then kol
    when 'kol-MPCI' then kol
    when 'foo-bar' then foo
  end,
  case @pkr
    when 'KOL-NCI' then nci
    when 'kol-MPCI' then mpci
    when 'foo-bar' then bar 
  end

Nejedná se o vícesloupcové řazení: máte primární řazení následované sekundárním uspořádáním. Stačí se podívat na třídicí dialogové okno v Excelu a zjistit, co tím myslím.

5
gbn

Na příkladu je to jednoduché:

select *
from table
order by kol, case @pkr
        when 'KOL-NCI' then nci
        when 'kol-MPCI' then mpci
       end

Existuje nápad vytvořit dynamickou TSQL a použít sp_executesql ale stále hledám lepší nápad.

Vždy je příjemné vyhnout se dynamickému SQL, je-li to možné