it-swarm-eu.dev

Jak mohu donutit SQL Server Management Studio k aktualizaci mezipaměti IntelliSense?

IntelliSense v SSMS se neaktualizuje, dokud jej nevypnu a restartuji. Během relace SSMS jsem se pokusil odpojit od serveru a znovu se připojit, ale to nefunguje.

Kroky k opětovnému vytvoření:

  1. Vytvořte tabulku
  2. Vyberte něco z této tabulky
  3. SSMS pod ním zobrazuje podivné červené čáry se špičkou „neplatný název objektu“
  4. Spusťte dotaz

Jak mohu přinutit IntelliSense k aktualizaci bez restartování SSMS?

23
Head of Catering

Musíte použít tuto kombinaci kláves:

CTRL + SHIFT + R

Případně použijte položku nabídky:

Úpravy> IntelliSense> Aktualizovat místní mezipaměť

Tento článek může být také užitečný (pro budoucí čtenáře, kteří mají komplikovanější problémy s IntelliSense):

37
Aaron Bertrand