it-swarm-eu.dev

Jak mapovat jiný server pomocí SQL Server Management Studio

Pokouším se zmapovat jiný server zadáním příkazu

EXEC xp_cmdshell 
    'Net Use H:\\568.256.8.358\backup_147 1234abc /USER:cranew /PERSISTENT:yes'

S tím mám chybu:

síťová cesta nebyla nalezena

Ale jsem schopen mapovat jiný server ručně. Prosím, pomozte mi při třídění.

10
Anto

Toto je spíše Net Use otázka než otázka SSMS/SQL Server.

Čisté použití má syntaxi:

Net Use [{DeviceName | *}] 
   [\\\\ComputerName\ShareName[\volume]] [{Password | *}]] 
   [/user:[DomainName\]UserName] [/user:[DottedDomainName\]UserName] 
   [/user: [[email protected]] [/savecred] [/smartcard] 
   [{/delete | /persistent:{yes | no}}]

Takže bych očekával, že váš příkaz bude vypadat takto:

EXEC xp_cmdshell 
    'Net Use H: \\568.256.8.358\backup_147 1234abc /USER:cranew /PERSISTENT:yes'
6
孔夫子

Nemapujte síťové jednotky a neočekávejte, že tam budou. Stačí zálohovat přímo na síťovou cestu.

Používání mapovaných jednotek se stává obtížným, jakmile začnete předpokládat, že písmeno jednotky bude příště k dispozici. Co se stane, když na server později přidáte další pevný disk a chcete použít toto písmeno jednotky? Co se stane, když systém Windows odpojí jednotku a získá zpět síťovou zásuvku?

2
mrdenny

po restartu musí server spustit příkaz pro uložení řešení uložit příkaz ...

Use Master
GO

EXEC master.dbo.sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO

EXEC master.dbo.sp_configure 'xp_cmdshell', 1
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO

exec xp_cmdshell 'Net Use  \\ip\xxx pass /user:xxx /persistent:no'

Use Master
GO

EXEC master.dbo.sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO

EXEC master.dbo.sp_configure 'xp_cmdshell', 0
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
2
saeed