it-swarm-eu.dev

sp_dboption není k dispozici v SQL Server 2012

Systémová uložená procedura sp_dboption již není k dispozici v SQL Server 2012. Jak ji lze nahradit?

12
msh

sp_dboption byl před chvíli zastaralý - http://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms187310 (v = sql.105) .aspx

Doporučená alternativa je ALTER DATABASE - http://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms174269.aspx

14
Stuart Moore

Toto je pravděpodobně velmi hrozná rada, ale přesto ji zveřejním: Potřeboval jsem vytvořit web SharePoint 2003 (WSS 2.0) a používám SQL Server 2014 pro svůj DB Server. Nelze vytvořit kolekci webů. Zkopíroval jsem obsah uložené procedury sys.sp_dboption a vytvořil jsem ji v hlavní databázi na serveru SQL Server 2014 (v oboru názvů dbo) a nyní funguje SharePoint.

Takže jo, to může být možnost, pokud jste zaseknutí ...

7
CMerat