it-swarm-eu.dev

Jak zjistím, zda tabulka existuje v databázi serveru SQL Server v serveru SQL Server 2008?

Jak zjistím, zda tabulka existuje v databázi serveru SQL Server v serveru SQL Server 2008?

13
Amir Rezaei

Pokud zadáte dotaz na tabulku sysobjects, zadejte dotaz

SELECT * FROM sysobjects WHERE xtype = 'U' AND name = 'yourTableName'

xtype = 'U' je uživatelská tabulka

pak můžete zabalit toto je IF EXISTS prohlášení

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects ...)
BEGIN
    ' do your stuff here if it exists
END 
18
Miles D

Zde je ještě jeden způsob, jak to najít

IF OBJECT_ID('tablename') IS NULL
PRINT 'Table Does not Exist'
12
Nomad
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES 
           WHERE TABLE_NAME = 'your table name here')
BEGIN
  PRINT 'Table Exists'
END
1
Divya Diya