it-swarm-eu.dev

Jak nastavit a načíst cookies?

Po několika dnech a více hodinách jsem našel pouze problémy a záplaty o tom, co dělat, jakmile je soubor cookie nastaven, ale nikdo se nezmiňuje o tom, jak soubor cookie získáváte na prvním místě.

Naším záměrem by bylo nastavit (relační) soubor cookie vstupní stránky (pro VŠECHNY uživatelské role) a načíst tento soubor cookie na určitých stránkách, prostřednictvím zobrazení, k použití v adrese URL odchozího odkazu. Ve standardním programování by to bylo velmi jednoduché (i když tomu rozumím), ale začínám mít značné pochybnosti, jestli je to ve Drupalu skutečně možné.

10
Riccardorb

Drupal již nastavuje cookie relace, když se uživatel přihlásí: viz funkce drupal_session_regenerate () .

Můžete použít toto ID relace pro své účely? Pokud ne, pak musíte v cookie vytvořit novou hodnotu stejným způsobem jako v PHP, $_COOKIE['my_value'];. Umístěte tento kód do hook_init() uživatelského modulu a přidáním if() filtrujte vstupní stránku.

Později jej načtete a použijete podle svého pohledu; můžete použít některé z hooks of Views v závislosti na vašich potřebách. Můžete také použít modul Vlastní pole Pohledy a tam vložit svůj kód PHP kód).

4
corbacho

Můžete nastavit cookie pomocí: setcookie('cookiename',$valueOfCookie);

Hodnotu cookie můžete načíst pomocí: $_COOKIE['cookiename']

2
Ibrahim