it-swarm-eu.dev

Priorita značek vs příspěvků v souboru sitemap.xml

Mám web založený na obsahu a právě vytvářím soubor sitemap.xml. Přemýšlel jsem, jestli by bylo nejlepší dát vysokou prioritu označování URL nebo zveřejňování URL. Už s tím někdo experimentoval? Co vám poskytne lepší hodnocení v google a nakonec přinese více návštěvníků?

Edit: @ John Conde, to vím. Předpokládám však, že když někdo hledá termín, pro který mám dvě stránky se stejnou prioritou, může to změnit (alespoň v některých vyhledávačích). Chci zjistit, jak důležitý je tento návrh vyhledávacími nástroji.

Abych vám dal příklad. Publikuji malý rámec CSS. Jednou za několik měsíců rozdávám nové vydání 0,1, 0,2 atd. Všechny tyto příspěvky mají klíčová slova „mainframe css“ v názvu, adrese URL a v příspěvku. Stejná klíčová slova jsou také nalezena na příslušné stránce se značkami (site.com/tag/mainframe-css). Mám také „statickou“ stránku, která slouží jako uvítací stránka projektu, s odkazy na všechna dostupná stahování a další.

Tak, jak to vidím, existuje asi 10 stránek se stejným významem. Chci však, aby se návštěvníci dostali na stránku projektu. Jedním z řešení, na který si pomyslím, je propojení z každé stránky s příspěvkem na stránku projektu.

Každopádně díky za odpovědi lidí. Dostal jsi mě na sebe :)

2
VangelisB

FYI, priorita je pouze návrh a neznamená to, že tyto stránky budou procházeny rychleji nebo budou mít při hodnocení stránek jakoukoli prioritu. Rozhodně to nezlepší jejich hodnocení. Nezapomeňte, že stránky jsou seřazeny podle jejich relevance pro jakýkoli daný hledaný výraz, ne bez ohledu na to, zda říkáte, že jsou důležité nebo ne.

1
John Conde

Předpokládám, že „značkami URL“ máte na mysli určitou stránku kategorie, například stránka značek na webmasterech Pro. A „poštou URL“ máte na mysli blogové příspěvky atd., Například stránka s otázkami na webmasterech Pro.

V tom případě se jedná vždy o příspěvky . Příspěvky mají více obsahu, jsou jedinečnější a obecně „statické“ (obsah se rychle nemění). Zatímco stránky se značkami jsou pouze seznamy jiného obsahu, obsahují samy o sobě velmi málo jedinečných prvků a při přidávání dalších příspěvků se rychle mění.

Podívejte se na typy návratových vyhledávačů pro vaše dotazy. Je to téměř vždy statická stránka ishového obsahu, nikoli takové kategorie nebo obecné stránky. Vždy dávám prioritu „1,0“ všem stránkám s obsahem/obsahem a poté zmenšuji ostatní stránky.

0
DisgruntledGoat

Google obecně používá hodnoty „priority“ v souborech Sitemap jako rady pro procházení a indexování, nikoli pro hodnocení. Obecně společnost Google doporučuje pro „prioritu“ následující:

  • Nepoužívejte jednoduché automatické metriky (např. „PageRank“ nebo podobné) k určení hodnoty „priority“. Zejména pokud je to něco, co Google dokáže určit sám, nemá smysl znovu jej použít pro „prioritu“.
  • Pokud nemůžete určit hodnotu, nepoužívejte výchozí zástupný symbol jako 0,5 nebo 1,0 (je volitelný, takže jej prostě nemůžete zahrnout do souboru Sitemap)

Osobně bych se příliš nestaral o to, jaké hodnoty tam můžete použít. Pokud si nejste jisti, odešlu bych pouze soubory Sitemap bez „priority“.

0
John Mueller