it-swarm-eu.dev

Programově provést sadu akcí (modul Pravidla)

Chci použít pravidla UI k definování některých sad akcí, ale chci tyto akce provádět programově z vlastního modulu.

Jak provedu akci kódem a předám potřebné argumenty (v tomto případě jen uzel).

Dík!

23
valderama

Pokud jste ji nastavili jako součást pravidel, můžete použít rules_invoke_component , alternativu, kterou můžete vyvolat událost, která by mohla spustit mutiple pravidla pomocí rules_invoke_event .

Oba jsou podobné tím, že předáte nejprve jméno/ID a zbytek argů se předá, takže něco podobného

 rules_invoke_component('name', $node);

pokud má vaše vlastní pravidlo komponenty několik parametrů, předejte je jeden po druhém a oddělte je čárkou jako příklad

rules_invoke_component('rules_save_search_send_activation_sms',  'paramval1', 'paramval2', ....);

je to, jak to musíte udělat. To opět závisí na tom, jak je pravidlo/komponenta definováno a konfigurováno.

26
googletorp