it-swarm-eu.dev

Vytvoření rozbalovací nabídky v Drupal 7

Moje otázka zní, jak dostaneme nabídku do rozbalovací nabídky. tj

<ul><li><a></a><ul><li><a></a></li></ul></li></ul>

Použil jsem následující:

<?php print theme('links', array('links' => $main_menu)); ?>

ale toto vytvoří pouze nabídku nejvyšší úrovně, i když máme v nabídce správu dílčí nabídky.

6
Yalamber

horizontální nebo vertikální vnořená menu: Nice Men nebo Superfish

jednoduché vertikální vnořené nabídky: blok nabídky

4
keva