it-swarm-eu.dev

Obyčejný permalinks nefunguje!

Pro mé wordpress webové stránky prosté permalinks nefungují. Adresa URL příspěvku se mění, ale když klikneme na příspěvek, přesměruje se na stránku příspěvku. Bude to na domovské stránce samotné.

Například:

http://example.com/?p=14523

Pokud změním permalinks na jiné vlastní formáty, funguje správně a zobrazuje stránku příspěvků. Například:

http://example.com/2018/09/01/postname/

Po změně permalinků na plain jsem se pokusil vytvořit nový soubor .htaccess. Pořád nefunguje.

1
santosh hegde

Obyčejné permalinky formy /?p=14523 (nebo /index.php?p=14523) nutně nepotřebují žádný soubor .htaccess, protože nevyžadují mod_rewrite, aby přepsal URL (na rozdíl od vlastních permalinků zmíníte se).

Pro adresu URL formuláře /?p=14523 (na rozdíl od /index.php?p=14523), kde není výslovně uveden indexový dokument (tj. index.php) v adrese URL, musí být na vašem serveru správně nastaveno DirectoryIndex. Toho lze dosáhnout v .htaccess pomocí následující směrnice:

DirectoryIndex index.php

Obvykle je toto nastavení standardně nastaveno na většině serverů, ale někdy to není.

1
MrWhite

smazat .htaccess úplně a obnovit permalinks, jsem čelil podobné incidenty to udělal trik.

0