it-swarm-eu.dev

Zabránění spuštění PostgreSQL při zavádění systému v Ubuntu

Používám PostgreSQL 9.2 a běží automaticky, když spustím systém (Kubuntu).

Jak se tomu mohu vyhnout?

Musím to spustit ručně a nechci, aby začal bez dozoru, protože se musím podívat na konzoli.

29
DarkCoffee

Ubuntu nebo Debian mohou spouštět více instancí PostgreSQL a poskytují konkrétní způsob, jak automaticky spustit/zastavit/spustit každý klastr.

Měl by existovat soubor s názvem start.conf uvnitř /etc/postgresql/9.2/main (nebo obecněji/etc/postgresql/<version>/<clustername>) s tímto samovysvětlujícím obsahem:

 # Konfigurace automatického spuštění 
 # Auto: automaticky spustí/zastaví klastr v inicializačním skriptu 
 # Manual: nespustí/nezastaví v inicializačních skriptech, ale umožní ruční spuštění pomocí 
 # pg_ctlcluster 
 # vypnuto: neumožňují ruční spuštění pomocí pg_ctlcluster (to může být snadno 
 # obcházeno a má to být pouze malá ochrana pro 
 # nehody ).

auto

Pokud nahradíte auto za manuálně, můžete spustit tuto PostgreSQL instanci, pouze pokud si to přejete příkazem:

Sudo pg_ctlcluster 9.2 main start

Co se týče pohledu na konzoli, měli byste místo toho chtít mít tento běh v terminálu, když pracujete s databází:

tail -f /var/log/postgresql/postgresql-9.2-main.log
49
Daniel Vérité

Krátkodobý

Příkaz /usr/sbin/update-rc.d se používá ke spuštění, zastavení, povolení nebo zakázání služeb (tj. odstranění odkazů na skripty ve stylu System-V z /etc/init.d/).

Zadejte man update-rc.d seznámit se s příkazem a jeho parametry.

Zde je několik příkladů z manuálové stránky pdate-rc.d ubuntu 16.10 (yakkety) :

update-rc.d -f foobar remove
update-rc.d foobar stop 20 2 3 4 5

Pak zadejte něco podle řádků Sudo update-rc.d [service] disable pro všechny služby uvedené v adresáři /etc/init.d/. To zabrání spuštění služby při spuštění. Pokud chcete službu také okamžitě vypnout, zkuste Sudo service [service] stop

Dlouhodobý

Pravděpodobně nepotřebujete spustit PostgreSQL ručně, abyste viděli jeho výstup z konzoly. Musíte pouze protokol , který výstup, a ocas log souboru.

3
mikemcc