it-swarm-eu.dev

V souboru se pokusilo importovat povolení

Když se pokusím použít \i na souboru, který není ve složce psql.exe, říká C:: permission denied. Například mám soubor s příkazem SQL na C:\Users\Work\Desktop\School Work\load_database.sql a když napíšu \i "C:\Users\Work\Desktop\School Work\load_database.sql" říká C:: permission denied. Jak to mohu opravit?

Našel jsem práci okolo zde , kde zkopírujete soubor .sql do stejné složky jako psql.exe.

Mimochodem, \ i znamená import?

19
Celeritas

Právě jste narazili na zvláštnost psql ve Windows.

Ve svém komentáři jsem jen chtěl vyloučit možnost, že opravd nemáte potřebné povolení. Pak se ukázalo, že i ve Windows musíte místo zpětných lomítek použít „normální“ lomítka, to je:

\i 'C:/Users/Work/Desktop/School Work/load_database.sql'

by mělo fungovat dobře, bez ohledu na to, ze které složky začnete psql. Všimněte si, že jsem použil jednoduché uvozovky - s uvozovkami, které jste dostali

"C:/Users/Work/Desktop/School Work/load_database.sql": Invalid argument
37
dezso

Umístěte soubor do nějakého adresáře s úplným povolením všem, například 'c:\tmp'

OR

Nastavte oprávnění pro čtení souboru, který chcete importovat.

Dal jsem svolení „Všichni“ ke čtení.

Po importu souboru můžete toto povolení zrušit.

windows file properties

6
user68006