it-swarm-eu.dev

Transformujte všechny záznamy sloupců na malá písmena

Používám PostgreSQL 9.1 a mám uživatelskou tabulku se sloupcem login.

přihlašovací jména rozlišují velká a malá písmena, například Bob, MikE, john. Chtěl bych všechny tyto záznamy transformovat na malá písmena. Jak to mohu udělat?

30
flyer88

Můžeš to udělat:

UPDATE table_name SET column=lower(column)

Viz www.postgresql.org/docs/9.1/static/functions-string.html

41
kumar_2002