it-swarm-eu.dev

Seznam primárních klíčů pro všechny tabulky - Postgresql

Existuje dotaz, který to udělá?

Našel jsem několik dotazů, které to mohou udělat pro jednu tabulku, ale nemohl jsem ji upravit, abych viděl:

tablename | column | type
15
korda

Něco takového:

select tc.table_schema, tc.table_name, kc.column_name
from information_schema.table_constraints tc
 join information_schema.key_column_usage kc 
  on kc.table_name = tc.table_name and kc.table_schema = tc.table_schema and kc.constraint_name = tc.constraint_name
where tc.constraint_type = 'PRIMARY KEY'
 and kc.ordinal_position is not null
order by tc.table_schema,
     tc.table_name,
     kc.position_in_unique_constraint;
13

Toto je přesnější odpověď:

select tc.table_schema, tc.table_name, kc.column_name 
from 
  information_schema.table_constraints tc, 
  information_schema.key_column_usage kc 
where 
  tc.constraint_type = 'PRIMARY KEY' 
  and kc.table_name = tc.table_name and kc.table_schema = tc.table_schema
  and kc.constraint_name = tc.constraint_name
order by 1, 2;

Zmeškali jste and kc.constraint_name = tc.constraint_namečást, takže uvádí všechna omezení.

21
mikipero

Myslím, že dostat primární klíč a cizí klíč by měl dělat tohle. kc.position_in_unique_constraint není null, tato podmínka může získat pouze cizí klíče.

select tc.table_schema, tc.table_name, kc.column_name,tc.constraint_type
from 
  information_schema.table_constraints tc
  JOIN information_schema.key_column_usage kc 
    on kc.table_name = tc.table_name and kc.table_schema = tc.table_schema 
        and kc.constraint_name = tc.constraint_name
where 
--kc.position_in_unique_constraint is not null
order by tc.table_schema,
     tc.table_name,
     kc.position_in_unique_constraint;
1
Yuanwen Lee

Zvažte to také. Tím se vygeneruje skript pro změnu všech tabulek.

SELECT STRING_AGG(FORMAT('ALTER TABLE %s CLUSTER ON %s;', A.table_name, A.constraint_name), E'\n') AS SCRIPT
FROM
(
  SELECT   FORMAT('%s.%s', table_schema, table_name) AS table_name, constraint_name
  FROM    information_schema.table_constraints
  WHERE    UPPER(constraint_type) = 'PRIMARY KEY'
  ORDER BY  table_name 
) AS A;
1
Martin