it-swarm-eu.dev

Přihlášení do souboru v systému Windows PostgreSQL

Potřebuji alternativu pro spuštění následujícího příkazu:

C:\xxx\pgsql\bin\pg_ctl" -D "C:\xxx\pgsql\data" -l "C:\yyy\log\pgsql.log" start.

Tímto způsobem se server spustí a přihlásí se k C:\yyy\log\pgsql.log. Když se však pokusím zaregistrovat server jako službu - nejsou k dispozici žádné možnosti protokolování a server se přihlásí do Prohlížeče událostí. Z dokumentace pg_ctl:

pg_ctl zaregistrovat [-N servicename] [-U uživatelské jméno] [-P heslo] [-D datadir] [-S a [uto] | d [emand]] [-w] [-t sekund] [-s] [-o možnosti]

Jak mohu donutit server k přihlášení do souboru? Poznámka: Nechci používat instalátor jedním kliknutím, chci jen pracovat s nerozbalenými binárními soubory.

11
Vic

Najděte svůj postgresql.conf v datadiru

Najděte sekci, která vypadá takto

#------------------------------------------------------------------------------
# ERROR REPORTING AND LOGGING
#------------------------------------------------------------------------------

# - Where to Log -

#log_destination = 'stderr'       # Valid values are combinations of
                    # stderr, csvlog, syslog and eventlog,
                    # depending on platform. csvlog
                    # requires logging_collector to be on.

# This is used when logging to stderr:
#logging_collector = off        # Enable capturing of stderr and csvlog
                    # into log files. Required to be on for
                    # csvlogs.
                    # (change requires restart)

# These are only used if logging_collector is on:
#log_directory = 'pg_log'        # directory where log files are written,
                    # can be absolute or relative to PGDATA
#log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log'    # log file name pattern,
                    # can include strftime() escapes
#log_truncate_on_rotation = off     # If on, an existing log file of the
                    # same name as the new log file will be
                    # truncated rather than appended to.
                    # But such truncation only occurs on
                    # time-driven rotation, not on restarts
                    # or size-driven rotation. Default is
                    # off, meaning append to existing files
                    # in all cases.
log_rotation_age = 7d          # Automatic rotation of logfiles will
                    # happen after that time. 0 disables.
#log_rotation_size = 10MB        # Automatic rotation of logfiles will
                    # happen after that much log output.
                    # 0 disables.

jednoduše odkomentujte a použijte tyto parametry. Poté restartujte službu postgres,

Protože v systému Windows používáte postgresql, je možné, že nebudete moci upravovat postgresql.conf, dokud je služba aktivní. Pokud tomu tak je:

 • vypněte službu postgresu
 • upravit postgresql.conf
 • spustit postgresovou službu

Pokusit se !!!

13
RolandoMySQLDBA