it-swarm-eu.dev

Optimalizace indexu s daty

V PostgreSQL 9.0.8 mám velkou tabulku objektů (15M + řádek), na kterou chci dotazovat zastaralé pole.

Chci rozdělit dotaz miliony pro účely škálovatelnosti a souběžnosti a chci načíst všechna data pomocí pole updated_at s datem před několika dny.

Vyzkoušel jsem mnoho indexů a dotazů na milionech ID a zdá se mi, že s hardwarem Ronoku od Heroku není výkon pod 100 sekund.

Hledám návrhy, které jsem nezkoušel co nejefektivnější.

ZKUSTE # 1

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (date(updated_at)) < (date(now())-7) AND id >= 5000001 AND id < 6000001;
 INDEX USED: (date(updated_at),id)
 268578.934 ms

ZKUSTE # 2

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE ((date(now()) - (date(updated_at)) > 7)) AND id >= 5000001 AND id < 6000001;
 INDEX USED: primary key
 335555.144 ms

ZKUSTE # 3

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (date(updated_at)) < (date(now())-7) AND id/1000000 = 5;
 INDEX USED: (date(updated_at),(id/1000000))
 243427.042 ms

ZKUSTE # 4

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (date(updated_at)) < (date(now())-7) AND id/1000000 = 5 AND updated_at IS NOT NULL;
 INDEX USED: (date(updated_at),(id/1000000)) WHERE updated_at IS NOT NULL 
 706714.812 ms

ZKUSTE # 5 (za jeden měsíc zastaralých dat)

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (EXTRACT(MONTH from date(updated_at)) = 8) AND id/1000000 = 5;
 INDEX USED: (EXTRACT(MONTH from date(updated_at)),(id/1000000))
 107241.472 ms

ZKUSTE # 6

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (date(updated_at)) < (date(now())-7) AND id/1000000 = 5;
 INDEX USED: ( (id/1000000 ) ASC ,updated_at DESC NULLS LAST)
 106842.395 ms

ZKUSTE # 7 (viz: http://explain.depesz.com/s/DQP )

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE id/1000000 = 5 and (date(updated_at)) < (date(now())-7);
 INDEX USED: ( (id/1000000 ) ASC ,date(updated_at) DESC NULLS LAST);
 100732.049 ms
 Second try: 87280.728 ms 

ZKUSTE # 8

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE (date(updated_at)) < (date(now())-7) AND id/1000000 = 5 AND updated_at IS NOT NULL;
 INDEX USED: ( (id/1000000 ) ASC ,date(updated_at) ASC NULLS LAST);
 129133.022 ms

ZKUSTE # 9 ( částečný index podle Erwinova návrhu viz: http://explain.depesz.com/s/p9A )

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE id BETWEEN 5000000 AND 5999999 AND (date(updated_at)) < '2012-10-23'::date;
 INDEX USED: (date(updated_at) DESC NULLS LAST)
 WHERE id BETWEEN 5000000 AND 6000000 AND date(updated_at) < '2012-10-23'::date;
 73861.047 ms

ZKUSTE # 10 ( [~ # ~] klastr [~ # ~], podle Erwinova návrhu).

 CREATE INDEX ix_8 on objects ( (id/1000000 ) ASC ,date(updated_at) DESC NULLS LAST);
 CLUSTER entities USING ix_8;
 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE id/1000000 = 5 and (date(updated_at)) < (date(now())-7) ;
 4745.595 ms

 EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM objects
 WHERE id/1000000 = 10 and (date(updated_at)) < (date(now())-7) ;
 17573.639 ms

==> Toto řešení se zdá být vítězným řešením. Budu muset důkladně otestovat, abych ověřil protiklady všude v mé aplikaci.

Nastavení DB:

vyberte jméno, min_val, max_val, boot_val z pg_settings;

       name        | min_val |  max_val  |   boot_val   
--------------------------------+-----------+--------------+-------------------
allow_system_table_mods     |      |       | off
application_name        |      |       | 
archive_command         |      |       | 
archive_mode          |      |       | off
archive_timeout         | 0     | 2147483647  | 0
array_nulls           |      |       | on
authentication_timeout     | 1     | 600     | 60
autovacuum           |      |       | on
autovacuum_analyze_scale_factor | 0     | 100     | 0.1
autovacuum_analyze_threshold  | 0     | 2147483647  | 50
autovacuum_freeze_max_age    | 100000000 | 2000000000  | 200000000
autovacuum_max_workers     | 1     | 536870911  | 3
autovacuum_naptime       | 1     | 2147483   | 60
autovacuum_vacuum_cost_delay  | -1    | 100     | 20
autovacuum_vacuum_cost_limit  | -1    | 10000    | -1
autovacuum_vacuum_scale_factor | 0     | 100     | 0.2
autovacuum_vacuum_threshold   | 0     | 2147483647  | 50
backslash_quote         |      |       | safe_encoding
bgwriter_delay         | 10    | 10000    | 200
bgwriter_lru_maxpages      | 0     | 1000     | 100
bgwriter_lru_multiplier     | 0     | 10      | 2
block_size           | 8192   | 8192     | 8192
bonjour             |      |       | off
bonjour_name          |      |       | 
bytea_output          |      |       | hex
check_function_bodies      |      |       | on
checkpoint_completion_target  | 0     | 1      | 0.5
checkpoint_segments       | 1     | 2147483647  | 3
checkpoint_timeout       | 30    | 3600     | 300
checkpoint_warning       | 0     | 2147483647  | 30
client_encoding         |      |       | SQL_ASCII
client_min_messages       |      |       | notice
commit_delay          | 0     | 100000    | 0
commit_siblings         | 1     | 1000     | 5
constraint_exclusion      |      |       | partition
cpu_index_Tuple_cost      | 0     | 1.79769e+308 | 0.005
cpu_operator_cost        | 0     | 1.79769e+308 | 0.0025
cpu_Tuple_cost         | 0     | 1.79769e+308 | 0.01
cursor_Tuple_fraction      | 0     | 1      | 0.1
custom_variable_classes     |      |       | 
DateStyle            |      |       | ISO, MDY
db_user_namespace        |      |       | off
deadlock_timeout        | 1     | 2147483   | 1000
debug_assertions        |      |       | off
debug_pretty_print       |      |       | on
debug_print_parse        |      |       | off
debug_print_plan        |      |       | off
debug_print_rewritten      |      |       | off
default_statistics_target    | 1     | 10000    | 100
default_tablespace       |      |       | 
default_text_search_config   |      |       | pg_catalog.simple
default_transaction_isolation  |      |       | read committed
default_transaction_read_only  |      |       | off
default_with_oids        |      |       | off
effective_cache_size      | 1     | 2147483647  | 16384
effective_io_concurrency    | 0     | 1000     | 1
enable_bitmapscan        |      |       | on
enable_hashagg         |      |       | on
enable_hashjoin         |      |       | on
enable_indexscan        |      |       | on
enable_material         |      |       | on
enable_mergejoin        |      |       | on
enable_nestloop         |      |       | on
enable_seqscan         |      |       | on
enable_sort           |      |       | on
enable_tidscan         |      |       | on
escape_string_warning      |      |       | on
extra_float_digits       | -15    | 3      | 0
from_collapse_limit       | 1     | 2147483647  | 8
fsync              |      |       | on
full_page_writes        |      |       | on
geqo              |      |       | on
geqo_effort           | 1     | 10      | 5
geqo_generations        | 0     | 2147483647  | 0
geqo_pool_size         | 0     | 2147483647  | 0
geqo_seed            | 0     | 1      | 0
geqo_selection_bias       | 1.5    | 2      | 2
geqo_threshold         | 2     | 2147483647  | 12
gin_fuzzy_search_limit     | 0     | 2147483647  | 0
hot_standby           |      |       | off
ignore_system_indexes      |      |       | off
integer_datetimes        |      |       | on
IntervalStyle          |      |       | postgres
join_collapse_limit       | 1     | 2147483647  | 8
krb_caseins_users        |      |       | off
krb_srvname           |      |       | postgres
lc_collate           |      |       | C
lc_ctype            |      |       | C
lc_messages           |      |       |
lc_monetary           |      |       | C
lc_numeric           |      |       | C
lc_time             |      |       | C
listen_addresses        |      |       | localhost
lo_compat_privileges      |      |       | off
local_preload_libraries     |      |       |
log_autovacuum_min_duration   | -1    | 2147483   | -1
log_checkpoints         |      |       | off
log_connections         |      |       | off
log_destination         |      |       | stderr
log_disconnections       |      |       | off
log_duration          |      |       | off
log_error_verbosity       |      |       | default
log_executor_stats       |      |       | off
log_hostname          |      |       | off
log_line_prefix         |      |       |
log_lock_waits         |      |       | off
log_min_duration_statement   | -1    | 2147483   | -1
log_min_error_statement     |      |       | error
log_min_messages        |      |       | warning
log_parser_stats        |      |       | off
log_planner_stats        |      |       | off
log_rotation_age        | 0     | 35791394   | 1440
log_rotation_size        | 0     | 2097151   | 10240
log_statement          |      |       | none
log_statement_stats       |      |       | off
log_temp_files         | -1    | 2147483647  | -1
log_timezone          |      |       | UNKNOWN
log_truncate_on_rotation    |      |       | off
logging_collector        |      |       | off
maintenance_work_mem      | 1024   | 2097151   | 16384
max_connections         | 1     | 536870911  | 100
max_files_per_process      | 25    | 2147483647  | 1000
max_function_args        | 100    | 100     | 100
max_identifier_length      | 63    | 63      | 63
max_index_keys         | 32    | 32      | 32
max_locks_per_transaction    | 10    | 2147483647  | 64
max_prepared_transactions    | 0     | 536870911  | 0
max_stack_depth         | 100    | 2097151   | 100
max_standby_archive_delay    | -1    | 2147483   | 30000
max_standby_streaming_delay   | -1    | 2147483   | 30000
max_wal_senders         | 0     | 536870911  | 0
password_encryption       |      |       | on
port              | 1     | 65535    | 5432
post_auth_delay         | 0     | 2147483647  | 0
pre_auth_delay         | 0     | 60      | 0
random_page_cost        | 0     | 1.79769e+308 | 4
search_path           |      |       | "$user",public
segment_size          | 131072  | 131072    | 131072
seq_page_cost          | 0     | 1.79769e+308 | 1
server_encoding         |      |       | SQL_ASCII
server_version         |      |       | 9.0.8
server_version_num       | 90008   | 90008    | 90008
session_replication_role    |      |       | Origin
shared_buffers         | 16    | 1073741823  | 1024
silent_mode           |      |       | off
sql_inheritance         |      |       | on
ssl               |      |       | off
ssl_renegotiation_limit     | 0     | 2097151   | 524288
standard_conforming_strings   |      |       | off
statement_timeout        | 0     | 2147483647  | 0
superuser_reserved_connections | 0     | 536870911  | 3
synchronize_seqscans      |      |       | on
synchronous_commit       |      |       | on
syslog_facility         |      |       | local0
syslog_ident          |      |       | postgres
tcp_keepalives_count      | 0     | 2147483647  | 0
tcp_keepalives_idle       | 0     | 2147483647  | 0
tcp_keepalives_interval     | 0     | 2147483647  | 0
temp_buffers          | 100    | 1073741823  | 1024
temp_tablespaces        |      |       |
TimeZone            |      |       | UNKNOWN
timezone_abbreviations     |      |       | UNKNOWN
trace_notify          |      |       | off
trace_recovery_messages     |      |       | log
trace_sort           |      |       | off
track_activities        |      |       | on
track_activity_query_size    | 100    | 102400    | 1024
track_counts          |      |       | on
track_functions         |      |       | none
transaction_isolation      |      |       |
transaction_read_only      |      |       | off
transform_null_equals      |      |       | off
unix_socket_group        |      |       |
unix_socket_permissions     | 0     | 511     | 511
update_process_title      |      |       | on
vacuum_cost_delay        | 0     | 100     | 0
vacuum_cost_limit        | 1     | 10000    | 200
vacuum_cost_page_dirty     | 0     | 10000    | 20
vacuum_cost_page_hit      | 0     | 10000    | 1
vacuum_cost_page_miss      | 0     | 10000    | 10
vacuum_defer_cleanup_age    | 0     | 1000000   | 0
vacuum_freeze_min_age      | 0     | 1000000000  | 50000000
vacuum_freeze_table_age     | 0     | 2000000000  | 150000000
wal_block_size         | 8192   | 8192     | 8192
wal_buffers           | 4     | 2147483647  | 8
wal_keep_segments        | 0     | 2147483647  | 0
wal_level            |      |       | minimal
wal_segment_size        | 2048   | 2048     | 2048
wal_sender_delay        | 1     | 10000    | 200
wal_sync_method         |      |       | fdatasync
wal_writer_delay        | 1     | 10000    | 200
work_mem            | 64    | 2097151   | 1024
xmlbinary            |      |       | base64
xmloption            |      |       | content
zero_damaged_pages       |      |       | off
(195 rows)
29
xlash

Za prvé, může to být? Píšete:

Chci načíst všechna data pomocí pole updated_at s datem před několika dny .

Vaše podmínka WHERE je však:

(datum (updated_at)) < (datum (nyní ()) - 7)

Nemělo by to být >?


Indexy

Pro optimální výkon byste mohli ...

 • rozdělte si své indexy
 • vyloučit irelevantní řádky z indexů
 • automaticky vytváří indexy mimo pracovní dobu s aktualizovaným predikátem.

Vaše indexy by mohly vypadat takto:

CREATE INDEX objects_id_updated_at_idx (updated_at::date DESC NULLS LAST)
WHERE id BETWEEN 0 AND 999999
AND  updated_at > '2012-10-01 0:0'::timestamp -- some minimum date

CREATE INDEX objects_id_updated_at_idx (updated_at::date DESC NULLS LAST)
WHERE id BETWEEN 1000000 AND 1999999
AND  updated_at > '2012-10-01 0:0'::timestamp -- some minimum date

...

Druhá podmínka okamžitě vylučuje irelevantní řádky z indexu, což by ho mělo zmenšit a zrychlit - v závislosti na skutečné distribuci dat. V souladu s mým předběžným komentářem předpokládám, že chcete novější řádky.

Podmínka také automaticky vylučuje NULL hodnoty v updated_at - které podle všeho v tabulce povolujete a zřejmě chcete v dotazu vyloučit. Užitečnost indexu se v průběhu času zhoršuje. Dotaz vždy načte nejnovější položky. Pravidelně vytvářejte index s aktualizovanou klauzulí WHERE. To vyžaduje exkluzivní zámek na stole, takže to udělejte i mimo pracovní dobu. K dispozici je také CREATE INDEX CONCURRENTLY pro minimalizaci trvání zámku:

CREATE INDEX CONCURRENTLY objects_id_up_201211_idx; -- create new idx
DROP INDEX objects_id_up_201210_idx; -- then drop old

Související odpověď na SO:

Pro další optimalizaci můžete použít CLUSTER , jak jsme se zmínili v komentářích. Ale potřebujete index plný. Nepracuje s částečným indexem. Vytvořili byste dočasně:

CREATE INDEX objects_full_idx (id/1000000, updated_at::date DESC NULLS LAST);

Tato forma úplného indexu odpovídá pořadí řazení nad částečnými indexy.

CLUSTER objects USING objects_full_idx;
ANALYZE objects;

Bude to chvíli trvat, protože se tabulka fyzicky přepíše. To je také účinně VACUUM FULL. Vyžaduje exkluzivní zámek proti zápisu na stole, takže to udělejte mimo pracovní dobu - pokud si to můžete dovolit vůbec. Opět je zde méně invazivní alternativa: pg_repack

Poté můžete index znovu zrušit. Je to jednorázový efekt. Zkoušel bych to alespoň jednou, abych viděl, jak z toho těží tvé dotazy. Účinek se zhoršuje s následnými operacemi zápisu. Pokud vidíte značný efekt, můžete tento postup zopakovat i mimo pracovní dobu.

Pokud tabulka přijímá hodně operací zápisu, musíte pro tento krok zvážit náklady a přínosy. Pro mnoho UPDATE zvažte zvážení nastavení FILLFACTOR na méně než 100. Udělejte to před vy CLUSTER.

Dotaz

SELECT count(*)
FROM  objects
WHERE id BETWEEN 0 AND 999999 -- match conditions of partial index!
AND  updated_at > '2012-10-01 0:0'::timestamp
AND  updated_at::date > (now()::date - 7)

Více

Tato související odpověď představuje pokročilejší techniku ​​pro dělení indexů:

Mimo jiné poskytuje příklad kódu pro automatické vytváření (opětovného) vytváření indexů.

PostgreSQL 9.2 + má pro vás několik nových funkcí. Prohledávání pouze podle indexu by samo o sobě stálo za to .

Ujistěte se, že autovacuum běží správně. Obrovský zisk CLUSTER, který jste nahlásili, může být částečně způsoben implicitním VACUUM FULL, které získáte od CLUSTER. Možná to nastaví Heroku automaticky, ne jistý.
Nastavení ve vaší otázce vypadají dobře. Tohle tedy asi nejde o problém a CLUSTER byl opravdu tak účinný.

Deklarativní dělení

konečně dozrál Postgres 12 . Zvážil bych to použít nyní místo ručního dělení indexů (nebo alespoň dodatečně). Rozdělení oblastí pomocí updated_at jako oddíl oddílu. (Kromě vícenásobného vylepšení obecného výkonu, zejména výkonu velkých dat a bez indexu.)

30
Erwin Brandstetter