it-swarm-eu.dev

Jak zobrazit aktuální nastavení Autovacuum v Postgresu?

Našel jsem milion příkladů, jak nastavit nastavení konfigurace Autovacuum, ale nemůžu najít způsob, jak vypsat aktuální konfiguraci.

Postgres 9.1 je verze, která mě nejvíce zajímá.

40
Peter Groves

Pro obecná nastavení použijte:

select *
from pg_settings 
where name like '%autovacuum%'

pro konkrétní nastavení tabulky se podívejte do sloupce reloptions v pg_class:

select relname, reloptions
from pg_class

Pravděpodobně se budete chtít připojit k pg_namespace a omezit to na konkrétní schéma. Kde se musí stát spojení na skrytém sloupci pg_namespace.oid (přidáno 9,3+).

select relname, reloptions, pg_namespace.nspname
from pg_class
join pg_namespace on pg_namespace.oid = pg_class.relnamespace
where relname like 'data%' and pg_namespace.nspname = 'public';
57

Pokud chcete vidět nastavení vakua pro konkrétní tabulku:

SELECT relname, reloptions FROM pg_class WHERE relname='tablename';

Obecné nastavení vakua je vidět v postgresql.conf.

0
collimarco