it-swarm-eu.dev

Jak zjistit seřazení tabulky v PostgreSQL?

Chci skript zkontrolovat kolace použité v mých tabulkách v PostgreSQL, ale googling pro Postgresql detect collation pro mě nefunguje dobře a dokumentace neumožňuje snadné vyhledávání.

Může mi někdo říct, jak to zkontroluji?

20
Jeremy Holovacs

Chcete-li zkontrolovat nestandardní řazení ve sloupcích, můžete použít následující dotaz:

select table_schema, 
    table_name, 
    column_name,
    collation_name
from information_schema.columns
where collation_name is not null
order by table_schema,
     table_name,
     ordinal_position;

Chcete-li najít řazení databáze, je třeba zadat dotaz pg_database:

select datname, 
    datcollate
from pg_database;

Zde jsou relevantní stránky příručky PostgreSQL:

27

Kromě odpovědi a_horse_with_no_name, pokud chcete řazení databáze, ke které jste aktuálně připojeni, můžete použít následující dotaz:

SELECT datcollate AS collation
FROM pg_database 
WHERE datname = current_database();
0
Daniel Samuels