it-swarm-eu.dev

Jak vložit hodnoty do tabulky z výběrového dotazu v PostgreSQL?

Mám tabulku items (item_id serial, name varchar(10), item_group int) a tabulku items_ver (id serial, item_id int, name varchar(10), item_group int).

Nyní chci vložit řádek do items_ver od items. Existuje pro to nějaká krátká syntaxe SQL?

Zkoušel jsem s:

INSERT INTO items_ver VALUES (SELECT * FROM items WHERE item_id = 2);

ale mám syntaktickou chybu:

ERROR:  syntax error at or near "select"
LINE 1: INSERT INTO items_ver VALUES (SELECT * FROM items WHERE item...

Teď jsem se pokusil:

INSERT INTO items_ver SELECT * FROM items WHERE item_id = 2;

Fungovalo to lépe, ale dostal jsem chybu:

ERROR:  column "item_group" is of type integer but expression is of type 
character varying
LINE 1: INSERT INTO items_ver SELECT * FROM items WHERE item_id = 2;

Důvodem může být to, že sloupce jsou v tabulkách definovány v jiném pořadí. Záleží na pořadí sloupců? Doufal jsem, že PostgreSQL odpovídá názvům sloupců.

225
Jonas

Pořadí sloupců na tom záleží, pokud (a pouze pokud) se pořadí sloupců shoduje, můžete například:

insert into items_ver
select * from items where item_id=2;

Nebo pokud se neshodují, můžete například:

insert into items_ver(item_id, item_group, name)
select * from items where item_id=2;

ale spoléhání se na pořadí sloupců je chyba čekající na vznik (může se změnit, stejně jako počet sloupců) - také ztěžuje čtení vašeho SQL

Neexistuje dobrá „zkratka“ - měli byste explicitně uvést sloupce jak pro tabulku, kterou vkládáte, tak pro dotaz, který používáte pro zdrojová data, např .:

insert into items_ver (item_id, name, item_group)
select item_id, name, item_group from items where item_id=2;

dbfiddle zde

INSERT INTO test_import_two (name, name1, name2) 
(SELECT name, name1, name2 FROM test_import_one WHERE id = 2)

Pro stejnou tabulku

INSERT INTO test_import_three (id1, name1, name2) 
(SELECT 216 ,name1, name2 FROM test_import_three WHERE id = 4)
12
Nirmal Sharma