it-swarm-eu.dev

Získejte seznam všech registrovaných akcí

Snažím se ladit plugin, který jsem nevyvinula, a chci vypsat všechny registrované akce. Přečetl jsem si tento SO vlákno:

Ale je to specifické pro jeden háček a je to o filtrech, not actions.

Existuje nějaká proměnná jako $wp_filter nebo tak něco?

28
Jacer Omri

Filtry a akce jsou přiřazeny háčkům. Funkce přiřazené háčkům jsou uloženy v globální proměnné $wp_filter. Takže vše, co musíte udělat, je print_r to.

print_r($GLOBALS['wp_filter']);

PS. Funkce add_action zavolá volání add_filter. A ten druhý má $wp_filter[$tag][$priority][$idx].
POZNÁMKA: tento kód můžete přímo přidat do funkcí function.php a na webu se zobrazí ladění:

add_action('wp', function(){ echo '<pre>';print_r($GLOBALS['wp_filter']); echo '</pre>';exit; } );
30