it-swarm-eu.dev

Jak mohu získat seznam aktivních pluginů na svém blogu wordpress programově?

Mám 2 blogy, jeden, který je multisite a jeden, který není. Chci získat seznam pluginů aktivních na obou blogech, abych je mohl porovnat. Na vícemístném blogu chci vypsat pluginy, které jsou povoleny po celé síti i na webu.

12
mehulved

Aktivované pluginy jsou uloženy v tabulce možností WordPress blogu pod klíčem active_plugins

takže můžete použít get_option('active_plugins'); každého blogu a porovnat pole.

20
Bainternet

Ve formě widgetu Dashboard Widget, jeden pro jednotlivá webová místa a panel síťových stránek, jiný pro panel více sítí.

/*
 * Single Site Dashboard Widget
 */
add_action('wp_dashboard_setup', 'wpse_54742_wp_dashboard_setup');

function wpse_54742_wp_dashboard_setup() {
  wp_add_dashboard_widget( 'wpse_54742_active_site_plugins', __( 'Active Plugins' ), 'wpse_54742_active_site_plugins' );
}

function wpse_54742_active_site_plugins() {
  $the_plugs = get_option('active_plugins'); 
  echo '<ul>';
  foreach($the_plugs as $key => $value) {
    $string = explode('/',$value); // Folder name will be displayed
    echo '<li>'.$string[0] .'</li>';
  }
  echo '</ul>';
}


/*
 * Multisite Dashboard Widget
 */
add_action('wp_network_dashboard_setup', 'wpse_54742_network_dashboard_setup');

function wpse_54742_network_dashboard_setup() {
  wp_add_dashboard_widget( 'wpse_54742_active_network_plugins', __( 'Network Active Plugins' ), 'wpse_54742_active_network_plugins' );
}

function wpse_54742_active_network_plugins() {
  /*
   * Network Activated Plugins
   */
  $the_plugs = get_site_option('active_sitewide_plugins'); 
  echo '<h3>NETWORK ACTIVATED</h3><ul>';
  foreach($the_plugs as $key => $value) {
    $string = explode('/',$key); // Folder name will be displayed
    echo '<li>'.$string[0] .'</li>';
  }
  echo '</ul>';


  /*
   * Iterate Through All Sites
   */
  global $wpdb;
  $blogs = $wpdb->get_results($wpdb->prepare("
    SELECT blog_id
    FROM {$wpdb->blogs}
    WHERE site_id = '{$wpdb->siteid}'
    AND spam = '0'
    AND deleted = '0'
    AND archived = '0'
  "));

  echo '<h3>ALL SITES</h3>';

  foreach ($blogs as $blog) {
    $the_plugs = get_blog_option($blog->blog_id, 'active_plugins'); 
    echo '<hr /><h4><strong>SITE</strong>: '. get_blog_option($blog->blog_id, 'blogname') .'</h4>';
    echo '<ul>';
    foreach($the_plugs as $key => $value) {
      $string = explode('/',$value); // Folder name will be displayed
      echo '<li>'.$string[0] .'</li>';
    }
    echo '</ul>';
  }
}
13
brasofilo

Seznam pluginů s weby, na kterých jsou používány (pouze více míst)

Pokud chcete vědět, který plugin je aktuálně aktivován a na kterém webu, můžete použít funkci jako je tato:

function wpstars_list_active_plugins() {

 if ( function_exists( 'get_sites' ) && class_exists( 'WP_Site_Query' ) ) {

  echo "<table class='active-plugins'>";
  echo "<tr><th>Plugin name</th><th>Sites</th></tr>";

  $plugins = get_plugins();

  // Network activated
  $active_plugins = get_site_option('active_sitewide_plugins');
  foreach($active_plugins as $active_path => $active_plugin) {

   $plugins[$active_path]['Sites'] = "A,";
  }

  // Per site activated
  $sites = get_sites();
  foreach ( $sites as $site ) {

   $active_plugins = get_blog_option($site->blog_id, 'active_plugins');
   foreach($active_plugins as $active_plugin) {

    $plugins[$active_plugin]['Sites'] .= $site->blog_id . ",";
   }
  }

  foreach($plugins as $plugin) {

   echo "<tr><td>{$plugin['Name']}</td><td>{$plugin['Sites']}</td></tr>";
  }

  echo "</table>";
 }
}

WP-CLI je jen lístek. Použil jsem, pokud jsem pro tolik věcí, ztratil jsem počet!

wp plugin list --status=active

Pokud chcete, můžete tyto příkazy spouštět na místním počítači s aliasy ...

Pak použijete funkci @site

wp @all plugin list --status=active

nebo

wp @multisite list --status=active
wp @blog list --status=active
1
ecotechie