it-swarm-eu.dev

Jak mohu přidat záhlaví s uplynutím platnosti do obrázků?

Snažím se trochu zrychlit své stránky. Jak mohu přidat obrázky, u kterých se nahrávají obrázky, jejichž platnost uplynula? Musí to být provedeno s konfigurací Apache, nebo je tu nastavení nebo plugin pro provedení práce?

1
Michael Crenshaw

To lze provést pomocí konfigurace Apache, tento úryvek jsem použil v minulosti v .htaccess:

ExpiresActive On 
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month" 
ExpiresByType image/png "access plus 1 month" 
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"

Lze nastavit také pomocí pluginu. W3 Celková mezipaměť (kterou používám) to může dělat mimo jiné.

Celkově to není velký výkonový faktor. Moderní prohlížeče jsou dostatečně chytré o ukládání do mezipaměti obrázků i bez vypršení nastavených hodnot.

2
Rarst