it-swarm-eu.dev

Zobrazení číselných stránek vs. předchozí a další odkazy v aplikaci WordPress?

Ve výchozím nastavení zobrazuje WordPress předchozí a další odkazy, když je obsah rozdělen na různých stránkách. Existuje způsob, jak ji použít k správnému stránkování (s čísly), snad s pluginem?

2
Gelatin
5
Sergio Soares

Přidat do Functions.php

/* Numeric Pagination ********************************************/

function numeric_pagination ($pageCount = 9, $query = null) {

  if ($query == null) {
    global $wp_query;
    $query = $wp_query;
  }

  if ($query->max_num_pages <= 1) {
    return;
  }

  $pageStart = 1;
  $paged = $query->query_vars['paged'];

  // set current page if on the first page
  if ($paged == null) {
    $paged = 1;
  }

  // work out if page start is halfway through the current visible pages and if so move it accordingly
  if ($paged > floor($pageCount / 2)) {
    $pageStart = $paged - floor($pageCount / 2);
  }

  if ($pageStart < 1) {
    $pageStart = 1;
  }

  // make sure page start is
  if ($pageStart + $pageCount > $query->max_num_pages) {
    $pageCount = $query->max_num_pages - $pageStart;
  }

?>
  <div id="archive_pagination">
<?php
  if ($paged != 1) {
?>
  <a href="<?php echo get_pagenum_link(1); ?>" class="numbered page-number-first"><span>&lsaquo; <?php _e('<< First', 'global'); ?></span></a>
<?php
  }
  // first page is not visible...
  if ($pageStart > 1) {
    //echo 'previous';
  }
  for ($p = $pageStart; $p <= $pageStart + $pageCount; $p ++) {
    if ($p == $paged) {
?>
    <span class="numbered page-number-<?php echo $p; ?> current-numeric-page"><?php echo $p; ?></span>
<?php } else { ?>
    <a href="<?php echo get_pagenum_link($p); ?>" class="numbered page-number-<?php echo $p; ?>"><span><?php echo $p; ?></span></a>

<?php
    }
  }
  // last page is not visible
  if ($pageStart + $pageCount < $query->max_num_pages) {
    //echo "last";
  }
  if ($paged != $query->max_num_pages) {
?>
    <a href="<?php echo get_pagenum_link($query->max_num_pages); ?>" class="numbered page-number-last"><span><?php _e('>> Last', 'global'); ?> &rsaquo;</span></a>
<?php } ?>

  </div>

<?php } ?>

Před smyčkou

<?php
$page = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;
query_posts("showposts=6&paged=$page");
?>

Po smyčce mezi koncovým a jiným

<?php numeric_pagination(); ?> 
1
Chris_O