it-swarm-eu.dev

Má WP fire delete_post, když jsou smazané příspěvky automaticky odstraněny?

Mám vlastní tabulku db, ve které jsou uložena další data příspěvků, a když je původní příspěvek smazán, musím odstranit příspěvky z vlastní tabulky.

Vypálí WP akci delete_post níže a spustí my_function když WP "automaticky" smaže příspěvky, které byly smazány?

add_action( 'delete_post', 'my_function');

Mohu nastavit možnost ručně vyčistit svůj vlastní stůl v případě potřeby, ale já bych raději, aby se to stalo automaticky.

4
zcleft

Stručná odpověď

Ano ;)

Dlouhá odpověď

Funkce, která se používá k vyprázdnění koše/odstranění koše, se nazývá wp_scheduled_delete . Když se podíváte na je to kód , uvidíte, že používá wp_delete_post pro smazání příspěvků a uvnitř wp_delete_post akce delete_post je spuštěna, jak můžete vidět zde .

4