it-swarm-eu.dev

Jak zkontrolovat, zda určitý plugin existuje a v očekávané verzi

Vytvořil jsem plugin, který jde do wordpress plugin repozitářů. Nyní musím vytvořit další plugin (sub plugin nebo podřízený plugin, který můžete zavolat), který vyžaduje, aby byl tento plugin nainstalován a aktivován.

Vím, že můžu použít register_activation_hook. Jak však zkontroluji pomocí tohoto háku? Nebo možná existuje jiné řešení?

1
ariefbayu

Tam je funkce is_plugin_active() .

Další metodou je kontrola, zda existují funkce nebo třídy, specifické pro požadovaný plugin. Některé pluginy pro to explicitně definují své vlastní konstanty, typicky s číslem verze a/nebo dalšími identifikačními informacemi.

Tam byl nějaký vývoj dělat logiku rozšíření závislost více obecný, takový jak Plugin Dependecies , ale oni nezískali rozšířené přijetí tak daleko.

3
Rarst