it-swarm-eu.dev

Jak přidat podmenu do menu generovaného wp_nav_menu pomocí pluginu

Mám menu vytvořené wp_nav_menu, které vypadá jako

<ul class="nav-menu" id="menu-top-nav">
  <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-43" id="menu-item-43"><a href="http://www.example.com/item1.com">Item 1</a></li>
  <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-44" id="menu-item-44"><a href="http://www.example.com/item2.com">Item 2</a></li>
  <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-45" id="menu-item-45"><a href="http://www.example.com/item3.com">Item 3</a></li>
  <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-46" id="menu-item-46"><a href="http://www.example.com/item4.com">Item 4</a></li>
</ul>

Chci upravovat výše uvedené menu přidáním dílčí nabídky do položky „Položka 3“ pomocí mého pluginu, takže níže je požadovaný výstup.

<ul class="nav-menu" id="menu-top-nav"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-43" id="menu-item-43"><a href="http://www.example.com/item1.com">Item 1</a></li>
 <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-44" id="menu-item-44"><a href="http://www.example.com/item2.com">Item 2</a></li>
 <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-45" id="menu-item-45"><a href="http://www.example.com/item3.com">Item 3</a>
  <ul class="sub-menu">
   <li class="menu-item" id="menu-item-48"><a href="http://www.example.com/child1.com">child 1</a></li>
   <li class="menu-item" id="menu-item-49"><a href="http://www.example.com/child2.com">child 2</a></li>
   <li class="menu-item" id="menu-item-50"><a href="http://www.example.com/child3.com">child 3</a></li>
  </ul>
 </li>
 <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-46" id="menu-item-46"><a href="http://www.example.com/item4.com">Item 4</a></li>
</ul>

Zkoušel jsem následující filtry, ale ty mi nepomohly dosáhnout výše uvedeného výstupu.

wp_setup_nav_menu_item
wp_get_nav_menu_items
wp_nav_menu_items

Řešení 1:

add_filter('wp_nav_menu_items', 'my_custom_menu_item', 10, 2);

function my_custom_menu_item($items, $args)
{
  $parent_item_number = 3;
  $pos = nth_strpos($items, '</a>', $parent_item_number) + 4;
  $cat_id = 9;
  $args = array('numberposts' => 5, 'category' => $cat_id);
  $myposts = get_posts($args);
  if (!empty($myposts))
  {
    $str_to_insert = '<ul class="sub-menu">';
    global $post;
    foreach ($myposts as $post) : 
      setup_postdata($post);
      $str_to_insert .= '<li><a href="' . get_permalink() . '">' . get_the_title() . '</a></li>';
    endforeach;
    $str_to_insert .= '</ul>';

    $items = substr($items, 0, $pos) . $str_to_insert . substr($items, $pos);
  }
  return $items;
}

function nth_strpos($str, $substr, $n, $stri = false)
{
  if ($stri)
  {
    $str = strtolower($str);
    $substr = strtolower($substr);
  }
  $ct = 0;
  $pos = 0;
  while (($pos = strpos($str, $substr, $pos)) !== false)
  {
    if (++$ct == $n)
    {
      return $pos;
    }
    $pos++;
  }
  return false;
}

Výše uvedené řešení funguje, ale myslím si, že to není správný způsob, jak dosáhnout žádoucího výsledku. Rád bych od vás měl dobré řešení.

12
Tahir Yasin

Nabídku můžete upravit pomocí walkeru.

include('subMenu.php');
$menu = wp_nav_menu( array('menu' => 'YOUR-MENU-NAME','menu_class' => 'megamenu','walker' => new subMenu));

vytvořit soubor subMenu.php ve složce motivu přidat níže kód.

<?php
class subMenu extends Walker_Nav_Menu {
  function end_el(&$output, $item, $depth=0, $args=array()) {

  if( 'Item 3' == $item->title ){
    $output .= '<ul class="sub-menu">
    <li class="menu-item" id="menu-item-48"><a href="http://www.example.com/child1.com">child 1</a></li>
    <li class="menu-item" id="menu-item-49"><a href="http://www.example.com/child2.com">child 2</a></li>
    <li class="menu-item" id="menu-item-50"><a href="http://www.example.com/child3.com">child 3</a></li>
    </ul>';
  }
  $output .= "</li>\n"; 
  }
}
3
Addy

Hook wp_nav_menu_items je správné, pokud přidáte položky do struktury WP Menu Nav. Chcete-li přidat statický odkaz „Domů“, podívejte se na příklad uvedený níže. Link je statický, z funkce home_url() a to je uvedeno pouze v argumentech z WP Menu Nav Fpr hodnoty před a po. Li-položka je statická, je pouze v aplikaci WordPress, pokud pro tento prvek použijete Walker. Háček wp_nav_menu_items je uvnitř seznamu ul. Po definování var pro tento nový obsah přidám toto do výchozího seznamu v var $items nastaveném před výstupem seznamu. Teď jen návrat veškerého obsahu.

add_filter( 'wp_nav_menu_items', 'fb_add_home_link', 10, 2 );
function fb_add_home_link( $items, $args ) {

  $home_item =
      '<li>' .
      $args->before .
      '<a href="' . home_url( '/' ) . '" title="Home">' .
      $args->link_before . __( 'Home' ) . $args->link_after .
      '</a>' .
      $args->after .
      '</li>';

  $items = $home_item . $items;

  return $items;
}
0
bueltge