it-swarm-eu.dev

add_menu_page () s jiným názvem pro první položku podnabídky

Dokumentace add_menu_page říká, že jako druhý parametr předá název nabídky:

add_menu_page('Page Title', 'Menu Title', ...);

Když přidáte více stránek později přes add_submenu_page , hlavní stránka se stane první položkou v podnabídce:

enter image description here


Nicméně, chci, aby první položka v seznamu měla jiný název (ale stále ukazovala na stejnou stránku), jak to dělá Wordpress sám:

enter image description here


Jak jsem to dokázal v mém pluginu?

79
MegaHit

Pro stránku podnabídky můžete nastavit „slug“ jako stránku s nejvyšší úrovní.

add_action('admin_menu', 'my_menu_pages');
function my_menu_pages(){
    add_menu_page('My Page Title', 'My Menu Title', 'manage_options', 'my-menu', 'my_menu_output' );
    add_submenu_page('my-menu', 'Submenu Page Title', 'Whatever You Want', 'manage_options', 'my-menu' );
    add_submenu_page('my-menu', 'Submenu Page Title2', 'Whatever You Want2', 'manage_options', 'my-menu2' );
}

Např.

enter image description here

106
Michael Lewis