it-swarm-eu.dev

Widgety se nezobrazují v mém vlastním motivu

Vyvíjím tento vlastní motiv WordPress: http://onofri.org/WP_BootStrap a snažím se vložit oblast widgetu pod Partner e Sostenitori section, ale nemůže fungovat.

Provedl jsem následující operace:

1) Do souboru functions.php theme jsem vložil následující kód:

/**
 * Register our sidebars and widgetized areas.
 *
 */
function arphabet_widgets_init() {

  register_sidebar(array(
    'name' => 'My_Widgtet_Area',
    'id' => 'partner-slide',
    'before_widget' => '<div>',
    'after_widget' => '</div>',
    'before_title' => '<h2 class="rounded">',
    'after_title' => '</h2>',
  ));
}

add_action('widgets_init', 'arphabet_widgets_init');

Jak vidíte, název oblasti widgetized je My_Widgtet_Area

2) Pak vložím následující kód do mého index.php souboru pro zobrazení widgetů v požadovaných pozicích:

<section id="partnerSlide">
  <header class="header-sezione">
    <h2>Partner e Sostenitori</h2>
  </header>
  <div class="row">
    <?php
      // 'My_Widgtet_Area' area, where the id is called:
      if (is_active_sidebar( 'My_Widgtet_Area' ) ) : ?>

      <div id="widget-sidebar">
        <ul>
          <?php dynamic_sidebar( 'My_Widgtet_Area' ); ?>
        </ul>
      </div><!-- #widget-sidebar .widget-area -->

    <?php endif; ?>
  </div>
</section>

3) Pak jsem zadal do administračního panelu WP a do vzhled ---> Widget section mám pole My_Widget_Area "box", kde mohu přetáhnout widgety v mé instalaci wordpress. Tak jsem do něj vložil nějaký widget (jako Kalendář a Vyhledávání wigets), abych to zkusil

Problém je v tom, že, jak vidíte v předchozím odkazu, je napsáno Partner e Sostenitori text, ale na mé stránce není zobrazen žádný widget.

Proč? Co mi chybí? Jak mohu tento problém vyřešit?

Tnx

Andrea

2
AndreaNobili

Používáte název widgetu a ne i.d, což je důvod, proč to nefunguje.

Změnit toto:

if (is_active_sidebar( 'My_Widgtet_Area' ) ) : ?>

    <div id="widget-sidebar">
      <ul>
        <?php dynamic_sidebar( 'My_Widgtet_Area' ); ?>
      </ul>

K tomuto:

if (is_active_sidebar( 'partner-slide' ) ) : ?>

    <div id="widget-sidebar">
      <ul>
        <?php dynamic_sidebar( 'partner-slide' ); ?>
      </ul>

I.d v tagu šablony ihned nad by měl odpovídat i.d, který používáte pro registraci widgetu ve vašem souboru funkcí, který je v tomto případě partner-slide

register_sidebar(array(
  'name' => 'My Widget Area',
  'id' => 'partner-slide',

To je jeden zjevný problém a mohou existovat i jiní, ale měli byste se řídit Kodexem, protože poskytuje příklady práce s souvisejícími odkazy http://codex.wordpress.org/Function_Reference/dynamic_sidebar

2
Brad Dalton