it-swarm-eu.dev

Todo s uživatelským vstupem

Hledám todo-listovou aplikaci jako je tato http://diggan.se/todo/ , ale s funkcí, aby uživatelé mohli přidat todo, která by vypadala jako požadavky. Já (webmaster) si později mohu vybrat, na kterém požadavku bych měl začít pracovat, nebo smazat jiný požadavek. Žádost by měla být pro malé projekty.

Díky dopředu, Victor!

2
Victor Bjelkholm

co asi 37signals Tada list: http://tadalist.com/

1
Ayyash