it-swarm-eu.dev

Jak zahrnout zaškrtávací políčko do formuláře backendu widgetu?

Snažím se zahrnout zaškrtávací políčko do mého konce widgetu. Nemohu však získat hodnotu (zapnuto nebo vypnuto) poté, co ji uživatel odešle. Myslel jsem, že hodnota bude uložena v "esc_attr ($ check)" (jak je to při použití textového vstupu), ale nemohu jej načíst.

Teď se snažím:

public function form( $instance ) {
  $check = isset( $instance[ 'check' ] ) ? $instance[ 'check' ] : 'off';
  echo esc_attr( $check ); // If the input is type text it outputs the value
  ?>
  <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'check' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'check' ); ?>" type="checkbox" />
  <?php 
}

Jak to mohu dostat do práce? Jak mohu získat hodnotu zaškrtávacího políčka na přední straně?

17
Lisandro Vaccaro

Zaprvé na funkce widget :

function widget( $args, $instance ) {
  extract( $args );
  // Add this line
  $your_checkbox_var = $instance[ 'your_checkbox_var' ] ? 'true' : 'false';
  // Change 'your_checkbox_var' for your custom ID
  // ...
}

Zapnuto aktualizace funkce :

function update( $new_instance, $old_instance ) {
  $instance = $old_instance;
  // Add this line
  $instance[ 'your_checkbox_var' ] = $new_instance[ 'your_checkbox_var' ];
  // Change 'your_checkbox_var' for your custom ID
  // ...
  return $instance;
}

Nakonec, na formulář funkce , přidejte toto:

<p>
  <input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked( $instance[ 'your_checkbox_var' ], 'on' ); ?> id="<?php echo $this->get_field_id( 'your_checkbox_var' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'your_checkbox_var' ); ?>" /> 
  <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'your_checkbox_var' ); ?>">Label of your checkbox variable</label>
</p>
<!-- Remember to change 'your_checkbox_var' for your custom ID, as well -->

EDIT: Podívejme se na úplný kód widgetu O nás pomocí zaškrtávacího políčka pro zobrazení/skrytí obrázku avataru:

class about_us extends WP_Widget {

function about_us() {
  $widget_ops = array( 'classname' => 'about_us', 'description' => __( 'About Us', 'wptheme' ) );
  $this->WP_Widget( 'about_us', __( 'About Us', 'wptheme' ), $widget_ops, $control_ops );
}

function widget( $args, $instance ) {
  extract( $args );
  $title = apply_filters( 'widget_title', $instance[ 'title' ] );
  $text = $instance[ 'text' ];
  // The following variable is for a checkbox option type
  $avatar = $instance[ 'avatar' ] ? 'true' : 'false';

  echo $before_widget;

    if ( $title ) {
      echo $before_title . $title . $after_title;
    }

    // Retrieve the checkbox
    if( 'on' == $instance[ 'avatar' ] ) : ?>
      <div class="about-us-avatar">
        <?php echo get_avatar( get_the_author_meta( 'user_email' ), '50', '' ); ?>
      </div>
    <?php endif; ?>

    <div class="textwidget">
      <p><?php echo esc_attr( $text ); ?></p>
    </div>

    <?php 
  echo $after_widget;
}

function update( $new_instance, $old_instance ) {
  $instance = $old_instance;
  $instance[ 'title' ] = strip_tags( $new_instance[ 'title' ] );
  $instance[ 'text' ] = strip_tags( $new_instance[ 'text' ] );
  // The update for the variable of the checkbox
  $instance[ 'avatar' ] = $new_instance[ 'avatar' ];
  return $instance;
}

function form( $instance ) {
  $defaults = array( 'title' => __( 'About Us', 'wptheme' ), 'avatar' => 'off' );
  $instance = wp_parse_args( ( array ) $instance, $defaults ); ?>
  <p>
    <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>">Title</label>
    <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $instance[ 'title' ] ); ?>" />
  </p>
  <!-- The checkbox -->
  <p>
    <input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked( $instance[ 'avatar' ], 'on' ); ?> id="<?php echo $this->get_field_id( 'avatar' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'avatar' ); ?>" /> 
    <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'avatar' ); ?>">Show avatar</label>
  </p>
  <p>
    <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'text' ); ?>">About Us</label>
    <textarea class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'text' ); ?>" rows="10" cols="10" name="<?php echo $this->get_field_name( 'text' ); ?>"><?php echo esc_attr( $instance[ 'text' ] ); ?></textarea>
  </p>
<?php
}

}
register_widget( 'about_us' );

Testováno a funkční.

Edit (2015-září-08): Důležité! Tento příklad widgetu používá konstruktory stylu PHP4, ale WordPress 4.3 přepne na PHP5, takže byste měli přepnout i konstruktory. Více informací, zde .

Pokud použijete plugin 'theme-check', uvidíte notice, které vám doporučuje použít __construct() namísto WP_Widget. Odebrat první funkci a přidat následující:

function __construct() {
  parent::__construct(
    'about_us', // Base ID
    __( 'About US', 'wptheme' ), // Name
    array( 'description' => __( 'About Us', 'wptheme' ), ) // Args
  );
}
22
Gerard