it-swarm-eu.dev

Instalační program Magento si stěžuje na chybějící InnoDB, když je k dispozici

Během instalace aplikace Magento zobrazí následující chybu:

Databázový server nepodporuje úložný stroj InnoDB.

Opravil jsem všechny závislosti pro Magento a dvakrát zkontroloval s MySQL na příkazovém řádku pomocí SHOW ENGINES a rozhodně mám k dispozici InnoDB (také výchozí úložný stroj).

To není problém o přístupu k MySQL configu, který by jiní mohli vidět na jejich instalaci.

Poznámka: Toto je spuštěno na Mac Pro (s jednoduchým přepsáním DNS hostitele pro název domény, pro kterou vyvíjím).

41
Giles Williams

Řádek 59 souboru app/code/core/Mage/Install/Model/Installer/Db/Mysql4.php

Nahradit:

public function supportEngine()
{
  $variables = $this->_getConnection()
    ->fetchPairs('SHOW VARIABLES');
  return (!isset($variables['have_innodb']) || $variables['have_innodb'] != 'YES') ? false : true;
}

s tím:

public function supportEngine()
{
  $variables = $this->_getConnection()
    ->fetchPairs('SHOW ENGINES');
  return (isset($variables['InnoDB']) && $variables['InnoDB'] != 'NO');
}
131
Michael Benjamin

Nebo neudělejte jádro! Instalační model by měl být před instalací přepsán:

Vložte toto do souboru app/code/local/Company/InstallBugfix/etc/config.xml:

<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <Company_InstallBugfix>
      <version>0.1.0</version>
    </Company_InstallBugfix>
  </modules>
  <global>
    <models>
      <installbugfix>
        <class>Company_InstallBugfix_Model</class>
      </installbugfix>
      <install>
        <rewrite>
          <installer_db_mysql4>Company_InstallBugfix_Model_Installer_Db_Mysql4</installer_db_mysql4>
        </rewrite>
      </install>
    </models>
  </global>
</config>

A následující v app/code/local/Company/InstallBugfix/Model/Installer/Db/Mysql4.php:

<?php
class Company_InstallBugfix_Model_Installer_Db_Mysql4 extends Mage_Install_Model_Installer_Db_Mysql4
{
  /**
   * Check InnoDB support
   *
   * @return bool
   */
  public function supportEngine()
  {
    $supportsEngine = parent::supportEngine();
    if ($supportsEngine) {
      return true;
    }
    $variables = $this
           ->_getConnection()
           ->fetchPairs('SHOW ENGINES');
    return (isset($variables['InnoDB']) && $variables['InnoDB'] != 'NO');
  }
}

A povolte rozšíření. Výhodou je, že stará validace je stále správná, pokud je verze mysql starší.

20
Rokko_11

ver 1.9.1.0 downloader.php

Uvedení to pro kohokoliv, kdo používá downloader.php aktuálně v balíku 1.9.1.0 installer.

Pokud jste rádi, že vaše MySQL databáze podporuje InnoDB (je to DEFAULT) v pozdějších verzích. Soubor můžete bezpečně editovat, abyste odstranili šek a provedli všechny stahování.

  /**
   * Check availabe InnoDB on database.
   *
   * @return Magento_Downloader_Validator
   */
  protected function _checkDbInnoDb()
  {
    if (!$this->_connection) {
      return $this;
    }
    $this->addMessage('Database server supports InnoDB storage engine');
    return $this;
  }
5
Luke

Chyba byla opravena v Magento CE 1.8, takže používejte pouze řádky výše pro CE 1.7

0
Rokko_11