it-swarm-eu.dev

Udělte konkrétnímu uživateli oprávnění k zápisu do složky pomocí zápisu + w

Vím, že mohu udělit oprávnění k zápisu vlastníkovi/skupině/ostatním, jako je tato:

chmod u+w myfolder

Mohu zde specifikovat konkrétního uživatele? Někteří mají rádi toto:

chmod username u+w myfolder
180
Maxim Koretskyi

Pokud chcete změnit uživatele, který vlastní tento soubor nebo adresář (složku), budete muset použít příkaz chown. Například pokud spustíte

Sudo chown username: myfolder

uživatel, který vlastní myfolder, bude uživatelské jméno. Pak můžete provést

Sudo chmod u+w myfolder

přidat oprávnění k zápisu k uživatelskému jménu.

Pokud ale chcete přidat tohoto uživatele do skupiny spojené s "myfolder", můžete spustit

Sudo usermod -a -G groupname username

a poté provést

Sudo chmod g+w myfolder

přidat do skupiny oprávnění pro zápis.

177
Charo

Můžete použít setfacl:

setfacl -m u:username:rwx myfolder

Tím se nastaví oprávnění pro konkrétní uživatele, aniž by se změnilo vlastnictví adresáře.

Podívejte se na manuálovou stránk , kde najdete další podrobnosti a příklady.

225
user3689208

Ne, to není možné. Můžete změnit vlastníka souboru pomocí

[Sudo] chown username: foldername

nebo můžete uživatele přidat do skupiny, která soubor vlastní

usermod -a -G {group-name} username
9
Pabi