it-swarm-eu.dev

Non-latinské znaky v permalinks

Tuto myšlenku jsem otevřel před 7 měsíci:
http://wordpress.org/extend/ideas/topic/non-latin-characters-need-love
Stále jsem pro to nemohl najít řešení.

Prostě to, co chci?
Chcete použít "ŠŞ İı Ğğ Üü Öö çÇ" turecké znaky v permalinkech/slimáčích.

3
Ünsal Korkmaz

Musíte jít o rozhraní jazykových funkcí. Viz můj příklad pro německé uživatele: http://wordpress-buch.bueltge.de/wp-content/uploads/2010/05/de_DE.phps Musíme také budovat rozdíly v permalinkech pro naše charachters v našem jazyce

  /* define it global */
  $umlaut_chars['in']  = array( chr(196), chr(228), chr(214), chr(246), chr(220), chr(252), chr(223) );
  $umlaut_chars['ecto'] = array( 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', 'ß' );
  $umlaut_chars['html'] = array( 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', 'ß' );
  $umlaut_chars['feed'] = array( 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', 'ß' );
  $umlaut_chars['utf8'] = array( utf8_encode( 'Ä' ), utf8_encode( 'ä' ), utf8_encode( 'Ö' ), utf8_encode( 'ö' ),utf8_encode( 'Ü' ), utf8_encode( 'ü' ), utf8_encode( 'ß' ) );
  $umlaut_chars['perma'] = array( 'Ae', 'ae', 'Oe', 'oe', 'Ue', 'ue', 'ss' );

  /* sanitizes the titles to get qualified german permalinks with correct transliteration */
  function de_DE_umlaut_permalinks($title) {
    global $umlaut_chars;

    if ( seems_utf8($title) ) {
      $invalid_latin_chars = array( chr(197).chr(146) => 'OE', chr(197).chr(147) => 'oe', chr(197).chr(160) => 'S', chr(197).chr(189) => 'Z', chr(197).chr(161) => 's', chr(197).chr(190) => 'z', chr(226).chr(130).chr(172) => 'E' );
      $title = utf8_decode( strtr($title, $invalid_latin_chars) );
    }

    $title = str_replace($umlaut_chars['ecto'], $umlaut_chars['perma'], $title );
    $title = str_replace($umlaut_chars['in'], $umlaut_chars['perma'], $title );
    $title = str_replace($umlaut_chars['html'], $umlaut_chars['perma'], $title );
    $title = sanitize_title_with_dashes($title);

    return $title;
  }
add_filter( 'sanitize_title', 'de_DE_umlaut_permalinks' );
1
bueltge