it-swarm-eu.dev

Jak přesměrovat na konkrétní stránce wordpress?

<?php 
if($result_array['ACK']== 'Success'){
 global $wpdb;
 $wpdb->insert('wp_Paypal_payment', array(
  'amount' => $result_array['AMT'],
  'post_id' => $_REQUEST['post_id'],
  'firstname' => $_REQUEST['first_name'],
  'lastname' => $_REQUEST['last_name']
 )); 
 wp_redirect( get_page_by_title( 'thank-you' ) );
}else{
 header("Location : http://localhost/mysite/faq");
}
?>

Můj dotaz je funkční, ale nemám tušení, že jak jsem prostě přesměrovat na mé stránce a zobrazit všechny mé stránky obsahu dat v wordpress. Prosím, pomoz mi.

1
Lucky

Měli byste získat ID stránky, kterou hledáte:

$page = get_page_by_title('thank-you');
wp_redirect(get_permalink($page->ID));
exit;

Vypadá to, že chcete dostat stránku o slug. Pokud tomu tak je, měli byste použít tuto funkci místo.

Pro hlavičku umístění také nepoužívejte mezeru za řetězcem „Umístění“:

header("Location: http://localhost/mysite/faq");
4
mjakic