it-swarm-eu.dev

Můžete zavolat soubor šablony bez přiřazení šablony na stránku v panelu administrátora?

Tato myšlenka je jen na ochranu některých částí mého tématu před nadšenými klienty. Chtěl bych přidat stránky, které existují v předním konci a mohou být přidány do menu (pomocí wordpress 3.0 api), ale stránka NENÍ přítomna v dialogu 'Stránky' v panelu administrátora a není tedy uživatelsky upravitelná.

2
Mild Fuzz

Do šablony template_redirect můžete připojit takto:

function custom_template_redirect() {
  global $wp;

  if ($wp->query_vars['pagename'] == 'my-page-slug') { // check the page slug
    status_header(200); // a 404 code will not be returned in the HTTP headers if the page does not exists

    include(TEMPLATEPATH . "/test.php"); // include the corresponding template
    die();
  }
}
add_action( 'template_redirect', 'custom_template_redirect' );
3
sorich87