it-swarm-eu.dev

Jak zkontrolovat dostupné verze balíčků v systémech rpm?

Pokud chci zkontrolovat dostupné verze balíčku v Debianu, spustím apt-cache policy pkgname které v případě wajig dává:

wajig:
 Installed: 2.01
 Candidate: 2.01
 Version table:
 *** 2.01 0
    100 /var/lib/dpkg/status
   2.0.47 0
    500 file:/home/wena/.repo_bin/ squeeze/main i386 Packages
    500 ftp://ftp.is.co.za/debian/ squeeze/main i386 Packages

To znamená, že existují tři balíčky wajig, jeden, který je nainstalován (/var/lib/dpkg/status) a dvě další (stejné verze). Jeden z těchto dvou je v místním úložišti a druhý je k dispozici ze vzdáleného úložiště.

Jak mohu dosáhnout podobného výsledku v systémech ot/min?

66
tshepang

yum pro RHEL/Fedora/Centos/Scientific Linux

Poskytuje příkaz list pro zobrazení informací o nainstalovaných a upgradovatelných (a starších) balíčcích.

yum --showduplicates list <package>

zypper Pro SuSE Linux

Může vrátit podrobný seznam dostupných a nainstalovaných balíčků nebo oprav.

zypper search -s <package>

Přidání --exact-match může pomoci, pokud existuje více balíčků.

Jako vedlejší poznámka zde je porovnání příkazů pro správu balíků.

85
wag

Můžeš použít rpm -qi <package name> mít všechny informace o nainstalovaném balíčku. Můžete také použít níže uvedené příkazy:

yum info <package name>
yum list <package name>
yum --showduplicates list <package name>
17
moshtagh

Další odpovědi řeší, jak získat informace o nainstalovaných balíčcích v systému. K tomu je také možné dotazovat úložiště yum na dostupné dosud neinstalované balíčky kromě pkcon search příkaz z PackageKit, např.

$ pkcon search name xz
Searching by name       [=========================]     
Starting           [=========================]     
Querying           [=========================]     
Available    pxz-4.999.9-2.beta.20100608git.fc15.i686    Parallel LZMA compressor using XZ
Installed    xz-5.0.3-1.fc15.i686              LZMA compression utilities
Available    xz-compat-libs-5.0.1-2.fc15.i686        Compatibility libraries for decoding LZMA compression
Available    xz-compat-libs-5.0.3-1.fc15.i686        Compatibility libraries for decoding LZMA compression
Installed    xz-debuginfo-5.0.3-1.fc15.i686         Debug information for package xz
Installed    xz-devel-5.0.3-1.fc15.i686           Devel libraries & headers for liblzma
Installed    xz-libs-5.0.3-1.fc15.i686            Libraries for decoding LZMA compression
Installed    xz-lzma-compat-5.0.3-1.fc15.i686        Older LZMA format compatibility binaries
Installed    xzgv-0.9.1-3.fc15.i686             Picture viewer
$

Předpokládám, že PackageKit je psán obecně, takže pracuje také s repozitáři apt, i když s jeho používáním v mých systémech Fedora mám jen zkušenosti.

5
hlovdal

Spuštěním níže uvedených příkazů získáte všechny nainstalované balíčky na serveru.

rpm -qa | grep <packagename>

Více příkazů rpm je uvedeno zde

4
ronak

Chcete-li vyhledat dostupné balíčky, můžete provést urpmq --sources YOURPACKAGE Toto je specifické pro Mandrivu (já vím pouze Mandrivu).

Chcete-li znát verzi nainstalovaného balíčku: rpm -q YOURPACKAGE Toto funguje na všech RPM systémech.

Na RedHat/Fedora viz yum.

3
ofaurax