it-swarm-eu.dev

Jak povolím úložiště „multiverse“?

Stále vidím, jak místa odkazují na „multiverse“ repozitář jako na místo, kde mohu získat software, jak mohu tento repozitář povolit? Určete, jak to provést graficky a pomocí příkazového řádku.

57
Jorge Castro

Úložiště Multiverse obsahuje balíčky (software), které nejsou „zdarma“ a odkazují se na licenční omezení.

Repozitář Multiverse obsahuje software, který byl klasifikován jako nesvobodný. Tento software nemusí být v některých jurisdikcích povolen. Při instalaci každého balíčku z tohoto úložiště byste měli ověřit, zda vám zákony vaší země umožňují jeho použití. Tento software také nemusí obsahovat aktualizace zabezpečení.

Další informace o filozofii úložišť Ubuntu naleznete v Přehled výchozích softwarových úložišť Ubunt

Úložiště můžete povolit z příkazového řádku nebo graficky.

Graficky

Otevřete softwarové centrum, v horní části přejděte na kartu „Software Ubuntu“, vyberte (zaškrtněte) multiverse.

Software Center

Pomocí tlačítka "Znovu načíst" aktualizujte svůj seznam balíků.

Reload

Příkazový řádek

Otevřeno /etc/apt/sources.list s jakýmkoli editorem.

# command line editor (nano)
Sudo -e /etc/apt/sources.list

# graphical editor
gksu gedit /etc/apt/sources.list

Odkomentujte (odstraňte # z přední strany) řádků multiverse nebo je v případě potřeby přidejte, takže řádky vypadají takto:

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric multiverse
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates multiverse
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates multiverse

Odkomentujte deb-src řádky, pokud potřebujete stáhnout zdrojový kód (většina uživatelů nebude zdrojový kód potřebovat, takže pokud máte pochybnosti, nechte je vypnuté).

Uložte úpravy (pokud používáte nano, Ctrl+X , zadejte Y pro uložení změn), pak pro aktualizaci seznamu balíčků spusťte

Sudo apt-get update
44
Panther

Další možnost dostupná pro novější verze Ubuntu:

Sudo apt-add-repository multiverse && Sudo apt-get update

Ze stránky man:

Examples:
  apt-add-repository 'deb http://myserver/path/to/repo stable myrepo'
  apt-add-repository 'http://myserver/path/to/repo myrepo'
  apt-add-repository 'https://packages.medibuntu.org free non-free'
  apt-add-repository http://extras.ubuntu.com/ubuntu
  apt-add-repository ppa:user/repository
  apt-add-repository multiverse
50
Erik Osterman

Z příkazového řádku bez použití textového editoru nebo GUI:

Sudo sed -i "/^# deb.*multiverse/ s/^# //" /etc/apt/sources.list

http://alestic.com/2012/05/aws-command-line-packages

20
Jonathan Oliver