it-swarm-eu.dev

rsync "přeskakování nepravidelného souboru" při klonování mé knihovny clon

Snažím se použít rsync k udržení záložní kopie mé knihovny Aperture. Když spustím příkaz synchronizace, abych viděl, co by se stalo, je to výsledek:

rsync --dry-run -r "/Volumes/Data/Aperture Library.aplibrary" "/Volumes/Backup"

skipping non-regular file "Aperture Library.aplibrary/Database/BigBlobs.apdb"
skipping non-regular file "Aperture Library.aplibrary/Database/Faces.db"
skipping non-regular file "Aperture Library.aplibrary/Database/History.apdb"
skipping non-regular file "Aperture Library.aplibrary/Database/ImageProxies.apdb"
skipping non-regular file "Aperture Library.aplibrary/Database/Library.apdb"
skipping non-regular file "Aperture Library.aplibrary/Database/Properties.apdb"

Příkaz "file" říká, že alespoň soubor ".db" je "databáze SQLite 3.x". Jak lze synchronizovat tyto soubory s rsync?

42
Nippysaurus

Zdá se, že tyto soubory jsou symlinks.

Chcete-li je zkopírovat jako odkazy, použijte --links.

Chcete-li zkopírovat soubory, na které směřují, použijte --copy-links.

Podrobnosti viz SYMBOLIC LINKS sekce v man rsync.

51
janos

Použijte -a namísto -r. -a znamená reprodukovat hierarchie souborů, včetně speciálních souborů a oprávnění. -r znamená pouze opakování v adresářích. Chcete-li zálohu, chcete -a.