it-swarm-eu.dev

Posluchač Oracle 11g selže s chybami ORA-12514 a ORA-12505

Instalovám instanci Oracle 11g lokálně na svém vývojovém stroji a mohu se připojit k místní instanci přímo přes SqlPlus:

c:\>sqlplus ace

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Mon Mar 11 11:50:20 2013

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

Enter password:

Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - Beta

SQL> select count(*) from my_table ;

 COUNT(*)
----------
   5297

Ale nemůžu se k němu připojit přes posluchače:

c:\>sqlplus -L "user/[email protected](DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = localhost)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = XE)))"

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Mon Mar 11 11:52:40 2013

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

ERROR:
ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect
descriptor


SP2-0751: Unable to connect to Oracle. Exiting SQL*Plus

Podobně, pokud se připojím přes SqlDeveloper, dostanu chybu (i když ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor).

Tento případ je stabilní a funguje dobře rok nebo déle, dodnes, v pondělí ráno. Naše firemní IT někdy přes víkend prosazují nové zásady a aktualizace, takže předpokládám, že se něco změnilo, ale nemohl jsem zjistit, co.

Několikrát jsem restartoval službu a posluchače, protokol posluchače nedává žádné stopy.

Posluchač vypadá dobře:

c:\>lsnrctl status

LSNRCTL for 32-bit Windows: Version 11.2.0.2.0 - Beta on 11-MAR-2013 11:55:33

Copyright (c) 1991, 2010, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias           LISTENER
Version          TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 11.2.0.2.0 - Beta
Start Date        11-MAR-2013 11:17:30
Uptime          0 days 0 hr. 38 min. 3 sec
Trace Level        off
Security         ON: Local OS Authentication
SNMP           OFF
Default Service      XE
Listener Parameter File  C:\oraclexe\app\Oracle\product\11.2.0\server\network\admin\listener.ora
Listener Log File     C:\oraclexe\app\Oracle\diag\tnslsnr\FBC305BB46560\listener\alert\log.xml
Listening Endpoints Summary...
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1ipc)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(Host=machine.domain.com)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "CLRExtProc" has 1 instance(s).
 Instance "CLRExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
Service "PLSExtProc" has 1 instance(s).
 Instance "PLSExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully

Port 1521 se zdá být v pořádku:

c:\>netstat -an -O | find /i "1521"
 TCP  0.0.0.0:1521      0.0.0.0:0       LISTENING    4368
 TCP  169.243.90.109:55307  159.185.207.100:1521  ESTABLISHED   12416
 TCP  [::]:1521       [::]:0         LISTENING    4368

(PID 4368 je proces TNSLSNR.exe.)

Také mohu tnsping ke službě XE:

c:\>tnsping xe

TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 11.2.0.2.0 - Beta on 11-MAR-2013 12:27:47

Copyright (c) 1997, 2010, Oracle. All rights reserved.

Used parameter files:
C:\oraclexe\app\Oracle\product\11.2.0\server\network\admin\sqlnet.ora


Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = machine.domain.com)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = XE)))
OK (210 msec)

The listenerr.ora file:

SID_LIST_LISTENER =
 (SID_LIST =
  (SID_DESC =
   (SID_NAME = PLSExtProc)
   (Oracle_HOME = C:\oraclexe\app\Oracle\product\11.2.0\server)
   (PROGRAM = extproc)
  )
  (SID_DESC =
   (SID_NAME = CLRExtProc)
   (Oracle_HOME = C:\oraclexe\app\Oracle\product\11.2.0\server)
   (PROGRAM = extproc)
  )
 )

LISTENER =
 (DESCRIPTION_LIST =
  (DESCRIPTION =
   (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1))
   (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = machine.domain.com)(PORT = 1521))
  )
 )

DEFAULT_SERVICE_LISTENER = (XE)

Navíc nemám tušení, jestli to souvisí, nemůžu mít přístup k vrcholu na https://127.0.0.1:8080/apex (i když se oprávnění k tomu zdají v pořádku).

Takže kde jinde bych měl hledat?

Aktualizace s požadovanými informacemi:

SQL> show parameter service_names

NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
service_names            string   XE
SQL> show parameter local_listener

NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
local_listener            string

pdate2: jak správně upozorňuje @ miracle173, posluchač nebyl v pořádku. S aktualizovaným parametrem 'local_listener' se nyní zobrazují další informace:

Listening Endpoints Summary...
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1ipc)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(Host=machine.domain.com)(PORT=1521)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(Host=127.0.0.1)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "CLRExtProc" has 1 instance(s).
 Instance "CLRExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
Service "PLSExtProc" has 1 instance(s).
 Instance "PLSExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
Service "XEXDB" has 1 instance(s).
 Instance "xe", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "xe" has 1 instance(s).
 Instance "xe", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
17
Unsliced

Takže díky @YasirArsanukaev za čas, který vložil, jsem našel řešení, které funguje, ale které nemůžu vysvětlit.

Riffing on LOCAL_LISTENER pomyslel jsem si, že jsem četl tato další odpověď , kde se uvádí:

Databáze používá parametr LOCAL_LISTENER k identifikaci posluchače, s nímž by se měl zaregistrovat. Ve výchozím nastavení je null, což je podle dokumentace ekvivalentní názvu hostitele: 1521.

Snažil jsem se tedy ping svým vlastním hostitelským jménem a nemohl - vypadá to jako nějaký problém s IPv6 a přijímá obecnou zprávu o selhání.

Z této odpovědi jsem tedy vzal radu

SQL> alter system set LOCAL_LISTENER='(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(Host=localhost)(PORT=1521))' scope=both;
SQL> alter system register;

a nyní to funguje, pravděpodobně proto, že dokáže vyřešit odkaz localhost, kde selhal při řešení skutečného názvu hostitele.

15
Unsliced